Strid om flygbuller ännu inte avgjord

Kommer Arlandas nya miljötillstånd att prövas i en högre instans eller inte? Det avgörs nu i Mark- och miljööverdomstolen.

  • Publicerad 11:54, 10 mar 2014

Den 27 november kom domen som fick Väsbys kommunledning att jubla. Mark- och miljödomstolen bestämde att inflygningar över centrala Väsby till Arlandas bana tre inte ska vara tillåtna efter den 1 januari 2018.

I stället ska flygplanen kurva sina inflygningar strax norr om centrala Väsby. Minskat flygbuller innebär bland annat att det blir enklare att bygga och förtäta centrala Väsby.

Men alla är inte lika nöjda som Väsby kommun. Sammanlagt tio överklaganden har lämnats in till Mark- och miljööverdomstolen.

Swedavia, som äger Arlanda, hävdar att ett förbud mot inflygningar över centrala Väsby drastiskt skulle försvaga flygplatsens kapacitet.

Lösningen med kurvade inflygningar menar Swedavia inte är tillräckligt utvecklad för att kunna användas vid en så stor flygplats som Arlanda. Swedavia har sammanlagt överklagat tio av miljötillståndets 36 villkor.

Inte heller den lokala föreningen Väsbybor mot flygbullar är positiva till det nya miljöavtalet, och överklagar även de domen.

Orsaken är ett undantag i miljötillståndet som ger Swedavia rätt till inflygningar över centrala Väsby vid extrem högtrafik, då 84 starter och landningar i timmen måste klaras av.

Så hög kapacitet har inte Arlanda i dag, men föreningen är ändå orolig för att undantaget kan komma att användas i framtiden.

Om domstolen beviljar prövningstillstånd presenteras en tidplan för ärendet senare.

Miljötillståndet kan överklagas ytterligare en gång, då till Högsta domstolen.

Fakta

Inflygningar sedan 2003

2003: Arlandas bana 3 tas i drift. Inflygningar över centrala Väsby inleds. Enligt miljötillståndet ska de upphöra senast 2018.

2011: Swedavia ansöker om nytt tillstånd för att fortsätta flyga över Väsby även efter 2018.

2013: Mark- och miljödomstolen säger nej till inflygningar efter 2018.

Visa merVisa mindre