FÖRSLAGET. Till höger syns den föreslagna påbyggnaden med bostäder, dock inte med det senaste tak/fasadmaterialet, enligt stadsbyggnadskontoret. Foto: Stockholms stad

Strid om bostäder istället för takateljéer

Nya bostäder istället för ateljélokaler. Det vill en bostadsrättsförening i Marieberg bygga på taket – men förslaget nobbas av stadsbyggnadskontoret. Nu är det upp till politiken.

  • Publicerad 08:55, 23 sep 2020

Det är Wivalliusgatan 11 som bostadsrättsföreningen vill göra om på taket. Istället för dagens tolv ateljélokaler och fläktrum vill de bygga 16 stycken nya bostäder. Men ansökan, som gjordes redan i april 2018, har stött på patrull, bland annat från boende i egna huset, och blivit en långbänk.

Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att ansökan avslås med hänvisning till att åtgärden skulle strida mot detaljplanen och innebära ”ett ovarsamt och förvanskande ingrepp” på byggnaden och som skulle påverka stadsbilden negativt.

Bygglovet för omstridda taklägenheter upphävs igen

I mars beslutade grönblå majoriteten i stadsbyggnadsnämnden att skicka det senaste förslaget på grannehörande, då de ”anser inte att det är uppenbart att lov inte kan ges”. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ ville ge avslag och Sverigedemokraterna i första hand återremittera för omarbetning och i andra hand avslå ansökan.

Av fem tillfrågande återkopplade en närliggande bostadsrättsförening med kritik mot förslaget, bland annat för ökad skuggning och minskad utsikt från deras fastighet.

Grannehörandet har inte fått stadsbyggnadskontoret att byta fot. De föreslår fortfarande att förslaget avslås av nämnden.

”Kontorets föreskrift är att befintliga takets kontur bör behållas. Förslaget går emot takets kontur och förslaget bedöms således vara planstridigt. Kontoret bedömer att detta inte kan anses som en liten avvikelse eftersom konturen överskrids med en hel våning”, skriver de bland annat.

Men föreningen har inte gett upp.

”Vår förhoppning är att Stadsbyggnadsnämnden med hänvisning till ovan nämnda kan se de positiva arkitektoniska värdena i förslaget och inte minst 16 st. välbehövliga nya lägenheter” skriver föreningen i ett svar.”

På torsdag ska ärendet upp för beslut hos politikerna på nytt.