Strejk i hemtjänsten på Södermalm

Hemtjänstpersonal på Södermalm vägrar använda Paragå. Blockaden har lett till lockout och strejk. Nästa år ska staden utvärdera det kritiserade rapporteringssystemet.

  • Publicerad 16:00, 5 nov 2014

Södermalmsnytt har tidigare rapporterat om kritik från hemtjänstpersonal som anser att det gps-styrda tidregistreringssystemet Paragå ökat stressen och övervakningen av arbetet.

Tidigare i år gick vårdbiträden samman i ett nätverk, Hemtjänstupproret, som bland annat kräver att Paragå avskaffas.

Upptrappat missnöje

Under de senaste veckorna har missnöjet eskalerat till en konflikt på Södermalm mellan syndikalistiska Södermalms Hemtjänstarbetares driftsektion och vårdföretaget Aleris.

Den fackliga sektionen gick ut i blockad och slutade använda Paragå. Aleris svarade med lockout vilket betyder att personalen inte får komma till sitt arbete och inte får lön, ett agerande som lett till att facket tagit ut de tre berörda medlemmarna i strejk.

En liten men viktig aktion, menar Dennis Jörnesten i driftsektionen.

– Vi har stora sympatier från många vårdbiträden, inte bara på vår arbetsplats. Paragå är ett enormt stressmoment. Droppen för oss var när en av våra medlemmar gick rakt ut i gatan och höll på att bli påkörd av en bil eftersom hon la in uppgifter i Paragå, säger Dennis Jörnesten.

Kan inte avskaffas

Paragå bygger på att personalen vid varje hemtjänstbesök ”stämplar in och ut” i systemet via sin mobiltelefon. Då registreras vilka arbetsuppgifter som utförts, hur lång tid besöket tagit och dokumentation om medicinering och andra uppgifter lämnas.

Enligt Aleris beror lock-outen på en oro för att pensionärerna ska drabbas om viktig information inte förs vidare till kollegor om några i personalen slutar använda Paragå. Att helt avskaffa Paragå på arbetsplatsen är inte heller ett alternativ, enligt vårdföretaget. Det skulle riskera avtalet med staden som beslutat att systemet är obligatoriskt för alla hemtjänstföretag i Stockholm.

Inte bara kritiserat

Dennis Selsborg, affärsområdeschef på Aleris, ser stora fördelar med Paragå men tycker att företaget alltid kan bli bättre på att informera personalen.

– En kritik har varit att systemet är oflexibelt eftersom varje insats är tidsbestämd. Men tar ett besök mer än den angivna halvtimmen för att pensionären till exempel är ledsen ska man självklart stanna kvar och rapportera att det tar längre tid, säger Dennis Selsborg.

I vår ska staden utvärdera Paragå som inte bara mötts av kritik. På fackförbundet Kommunal tycker man tvärtom att det lett till mindre stress och mer tid med pensionärerna på de arbetsplatser där cheferna förstått det nya systemet.

– Tidigare kunde arbetsgivaren lägga omöjliga scheman. Nu måste en insats som tar en timme få ta en timme och förflyttningstiden mellan jobben ska inte inte tas av tiden hos pensionärerna. På de arbetsplatser där systemet används på rätt sätt är det en bättre arbetsmiljö i dag. Jag tycker att man ska kritisera de arbetsgivare som missköter sig och inte systemet i sig, säger Ulf Bjerregaard på Kommunal på Södermalm.