Strandskyddet kan bli tre gånger så stort

Länsstyrelsen föreslår att strandskyddet i Upplands-Bro utvidgas från 100 till 300 meter. Beslutet är nu ute på remiss och yttranden ska ha kommit in senast den 25 juni.

  • Publicerad 16:38, 23 maj 2018

Då nästan hela Upplands-Bro omsluts av vatten påverkas stora områden av strandskyddet. En utvidgning skulle omfatta land- eller vattenområde mellan 100 och 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Vissa platser, exempelvis Saltvik, Lindormsnäs och Lennartnäs, ingår inte i förslaget på grund av tät bebyggelse. I områden där tätortsnära bebyggelse planeras, så som i Örnäs, föreslås heller inte strandskydd.

Strandskydd och detaljplaner

Flera detaljplaneområden undgår strandskydd, medan andra inkluderas. Exempelvis Brogård (Konferens-, destilleri- och golfanläggning), Brogård 1:88 samt del av Brogård 1:84.

Yttranden över förslaget ska skriftligen ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 juni 2018.

Kommunen delas upp i sex delar

Länsstyrelsen i Stockholm delar upp Upplands-Bro i sex områden: Mälarstranden nord, sjöar, Låssa, Ådö, Lennartsnäs och Stäket.

På bilderna nedan betecknar den rosa linjen utvidgat strandskydd om 300 meter från strandlinjen i land- och vattenområden.

Utvidgat strandskydd vid Mälarstranden norr. Bild: Länsstyrelsen.

Strandskydd vid sjöar, med mera. Bild: Länsstyrelsen.

 

Strandskydd vid Låssa och Ådö, med mera. Foto: Länsstyrelsen.

 

Strandskydd vid Lennartsnäs och Stäket, med mera. Bild: Länsstyrelsen.

Fakta

Fakta om strandskydd

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Dispens 

Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt. Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv måste alltså tryggas.

Källa: Naturvårdsverket och strandskyddsdelegationen
Visa merVisa mindre

Nu bor det 30 000 personer i Upplands-Bro

Magisk gräns nådd. Upplands-Bro kommun har tagit sig över gränsen och är sedan 9 oktober 30 002 invånare. Det här visar siffror från kommunens eget invånarregister.torsdag 22/10 9:48

Brobo hade granat i trädgården – döms till fängelse

Nu har dom fallit i målet mot den 26-årige man som i somras greps i samband med att polisen slog till mot en lägenhet i Bro och där hittade en handgranat, revolver och narkotika.tisdag 20/10 15:29