Nu ska fler få reda på att Strandkyrkogården finns Foto: Arkivbild

Strandkyrkogården ska råd bot på platsbrist

Bristen på kistgravplatser är stor i Stockholm och Strandkyrkogården kan vara lösningen, menar kyrkogårdsnämndens ordförande Marja Sandin-Wester (Mp). Men det behövs en ceremonibyggnad på platsen för att kyrkogården ska locka fler och få en tydligare identitet.

  • Publicerad 17:54, 8 feb 2017

– Strandkyrkogården är en oupptäckt pärla som har stor potential men som behöver lyftas på flera sätt och en ceremonibyggnad på platsen är avgörande för att gravplatsen ska bli mer populär. I dag måste själva ceremonin hållas i något av Skogskyrkogårdens kapell och sedan sker gravsättningen på Strandkyrkogården. Så så länge ingen riktig ceremonibyggnad finns är gravplatsen svår att marknadsföra, säger Marja Sandin Wester.

Marknadsföring av en gravplats? Det låter konstigt.

– Ja jag håller med. Men den är så okänd, och det är ju inte fråga om att marknadsföra för att vinna någonting, utan för att fler ska få upp ögonen för platsen.

Varför är det så viktigt att göra begravningsplatsen mer poppis?

– Det är en vacker plats som fler borde få möjligheten att välja. Men framföra allt råder det en otrolig brist på kistgravplatser i dag. Vi behöver all plats vi kan få och på Strandkyrkogården finns hur mycket plats som helst. Staden växer så det knakar och folk dör ju så den här gravplatsen behövs.

Strandkyrkogården i Skrubba, intill sjön Drevviken, har en yta på 25 hektar och har plats för cirka 20 000 gravar. I dag sker bara drygt 100 gravsättningar per år jämfört med omkring 3000 per år på Skogskyrkogården. Förutom att en ceremonibyggnad behövs har man kommit fram till att begravningsplatsen bör renodlas i fyra naturtyper: skogen, gläntan, brynet och ängen. Det  behövs även toaletter, i dagsläget finns bara en portabel toalett på området och det befintliga vägnätet ska också ses över och vägarna behöver smalnas av.

– Vägarna är för breda. Vi vill att besökarna både ska kunna promenera och köra sakta. Lite som Skogskyrkogården. Det ska kännas lugnt och rofyllt att vistas där, säger Marja Sandin Wester.

Kyrkogårdsförvaltningen ser positivt på satsningen men menar samtidigt att finansiering i dagsläget saknas för större investeringar som byggandet av en ny ceremonibyggnad vilket kan kosta upp till 35 miljoner att bygga. Förvaltningen lyfter också fram att Strandkyrkogården saknar en naturlig koppling till staden och bebyggelsen vilket gör det är osäkert om uppförandet av en ny ceremonibyggnad verkligen kommer att leda till fler gravsättningar per år. Men nämnden har begärt en mer detaljerad utredning av hur byggnaden skulle kunna se ut och vad den skulle kosta, innan man tar ställning till hur prioriterat det är. Och nämndens ordförande Marja Sandin Wester  tror att en ceremonibyggnad skulle öka populariteten stort.

– I dag finns få liknande alternativ i Stockholm. Strandkyrkogården sticker verkligen ut med sitt fantastiska läge.