Tomas Eriksson (MP), Gustav Hemming (C), Irene Svenonius (M), Ella Bohlin (KD) och Anna Starbrink (L). Foto: Ingrid Johansson

Stram budget men ingen höjd skatt i Region Stockholm

Bistra tider väntar, varnar finansregionrådet Irene Svenonius, när hon på onsdagen presenterade Regions Stockholms budget för 2020. Priset på SL-kortet höjs – å andra sidan kommer man att kunna ta med sig cykeln även på Tvärbanan.

  • Publicerad 13:42, 9 okt 2019

På onsdagen prestenterade Region Stockholm sin budget för 2020.

– Det är en stram budget, där vi prioriterat det som är viktigt för invånarna, vården och kollektivtrafiken, sade finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Hon pekar på att Sverige spås gå in i en lågkonjunktur, med minskade skatteintäkter som följd.

– Och som lök på laxen kommer regeringens proposition om kostnadsutjämning, där Stockholm väntas bidra med 4,2 miljarder inom några år, sade hon.

Hög skatt

Landstingsskatten ligger dock kvar på 12,08 kronor per intjänad hundralapp, vilket är högst i hela Sverige.

Totalt omfattar budgeten 108 miljarder kronor.

Satsningar görs på primärvården (vårdcentralerna), fler vårdplatser inom psykiatrin och geriatriken, som får 224 nya vårdplatser, främst vid Sollentuna sjukhus men även i Skärholmen.

T-banan renoveras och byggs ut

När det gäller kollektivtrafiken satsas på renovering av t-banan, samt nya hissar och rulltrappor. Bättre framkomlighet för bussarna ska det bli med fler busskörfält och signalprioritering i korsningar.

Samtidigt byggs tunnelbanan ut med linjer till Barkarby, Arenastaden och Nacka.

Höjningen av SL-kortet motiveras bland annat av de satsningarna. 30-dagarskortet höjs med 40 kronor vid årsskiftet. Därefter fortsätter höjningarna med 20 kronor per år fram till 2022.

En annan förändring är att du från och med nästa år kommer kunna ta med dig cykeln på Tvärbanan.

Snart får du ta med cykeln ombord på Tvärbanan

SL-kortet höjs igen – så mycket dyrare blir det

Fakta

Budgeten i siffror

Budgeten omfattar 108 miljarder kronor.

Hälso- och sjukvården får 65,7 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder (+2,6 procent) mer än 2019

Kollektivtrafiken får 11 miljarder kronor, vilket är 356 miljoner (+3,3 procent) mer än  2019.

SL-taxan höjs med 40 kronor till 930 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2020. Rabatterat pris blir 620 kronor.

Ett 30-dagars periodkort i Waxholmsbolagets trafik höjs till 930 kr för vuxna och till 620 kr för pensionär, ungdom och student.

Investeringsbudgeten uppgår till 14,9 miljarder kronor varav 4,6 miljarder i vården och dess lokaler samt 10,3 miljarder i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Källa: Region Stockho
Visa merVisa mindre