Stram budget där unga prioriteras

Skola och förskola får extra pengar i den styrande borgerliga koalitionen budgetförslag för 2018. Samtidigt är det stram budget där kommunalskatten lämnas oförändrad.

  • Publicerad 17:45, 18 maj 2017

När den styrande borgerliga koalitionen i Huddinge presenterar sitt budgetförslag för 2018 ligger fokus på barn och unga och på insatser ökat byggande av bostäder och lokaler för kommunal verksamhet.

Förskolenämnden, som kämpar med dålig ekonomi, får ett tillskott för att kunna höja pedagogernas löner och för extra resurser till barn i behov av särskilt stöd.

Även grundskolan får ett tillskott. Här skjuts pengar till för att höja skolpengen och lärarlöner.

– Nu finns utrymme att satsa på våra barn och unga och på att stärka de verksamheter som är allra viktigast, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men utöver de riktade satsningarna räknas ingen av kommunens nämnders budget upp för ökade priser och löner.

– Det har varit några tuffa år, och även om ekonomin ser ljusare så ser ut nu så finns det mer kvar att göra. Vår bedömning är dock att nämnderna ska kunna klara sig inom ramen utan att det ska behövas nedskärningar och besparingar, säger Daniel Dronjak.

”En svältkur för nämnderna”

Socialdemokraterna i Huddinge menar däremot att det är en budget som kommer att innebära nedskärningar.

– Liksom föregående år är det en svältkur för nämnderna. Förra året räddades flera underskott upp med en stor vinstutdelning från Huge. Eftersom ingen nämnd i den här budgeten får den uppräkning som krävs för kostnader och löner, så finns det återigen effektiviseringskrav och då kommer det att krävas besparingar, säger oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S).

Sossarnas presenterar sin skuggbudget i slutet av maj, men Sara Heelge-Vikmång kan redan nu redogöra för vad som kommer att skilja deras från koalitionens budget.

– Vi satsar mer på välfärden, det finns utrymme för det med de statsbidrag vi får. Det kommer också att finnas mål för ökad jämlikhet. Som det är i dag är det för stora skillnader på livsvillkor i olika områden i kommunen, säger hon.

Oförändrad kommunalskatt

Kommunalskatten lämnas oförändrad på 19,87 öre per skattekrona i 2018 års budgetförslag, men Daniel Dronjak öppnar upp för skattesänkning följande år.

– Vi har högre skatt än många andra kommuner så det är en viktig fråga. Men den går inte före välfärdssatsningar och ordning och reda i ekonomin. Just nu finns inte utrymmet för skattesänkning, men det är ingen omöjlighet kommande år, säger han.

Budgeten behandlas i fullmäktige 12 juni.

Fakta

Satsningar i 2018 års budget

19 miljoner skjuts till för att höja skolpengen, varav 14 miljoner öronmärks till lärarlöner
2 miljoner för att höja kompetensen inom IT i skolan
0,5 miljoner för att utöka antalet sommarjobb för unga
4 miljoner till resursförstärkning till barn i behov av särskilt stöd
12,3 till höjda löner för pedagoger inom förskolan
8 miljoner för insatser till unga inom funktionshinderområdet
1 miljon för att förbättra näringslivsklimatet
3 miljoner för samhällsplanering och medborgardialog
2 miljoner för att stärka lokalplaneringen
2 miljoner till drift av parker och klotterbekämpning

Visa merVisa mindre