Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo vid onsdagsmorgonens presskonferens i Botkyrka. Foto: Stefan Källstigen

Storvretskolan får klartecken – får fortsätta på egen hand

Rådgivare har jobbat på skolan efter att man inte lyckats åtgärda ”omfattande brister”. Men på onsdagen kom beskedet från Skolinspektionen: Storvretskolan får klartecken att fortsätta på egen hand.

  • Publicerad 04:38, 24 okt 2019

Det var i januari som Skolinspektionen tog det historiska beslutet att gå in med statliga rådgivare för första gången i Sveriges historia, detta sedan skolan inte hade lyckats åtgärda ”omfattande brister”.

Staten tar över kommunal skola i Botkyrka

Två rådgivare har arbetat på Storvretskolan sedan i februari.

För några veckor sedan lämnade de skolan.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo vid presskonferensen hos Skolinspektionen. Foto: Stefan Källstigen

Ny inspektion gjordes

Sedan dess har Skolinspektionens inspektörer från Umeå gjort en ny inspektion på skolan.

På onsdagen tillkännagav Skolinspektionen sitt beslut att bristerna är avhjälpta och att Botkyrka kommun får fortsätta driva skolan på egen hand.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo säger på dagens presskonferens i Skolinspektions lokaler på Sveavägen, att skolan bland annat fått till en bättre undervisning och studiero, att det finns ett godkänt värdegrundsarbete och att både stöd till elever i behov av särskilt stöd samt skolbibliotek förbättrats.

Joel Axberg är en av statens rådgivare som jobbat på skolan sedan i februari. Han har sett den positiva förändringen med egna ögon. Bland annat när det gäller studiero och trygghet.

– Definitivt. Vi har gjort ett stort antal lektionsobservationer och har sett stor skillnad i klassrummen på studieron, men också i hur skolan jobbar med trygghet. Med tiden inträffade också mindre allvarliga incidenter men som skolan ändå tog hand om, säger Joel Axberg.

Statens rådgivare Agneta Kennerberg och Joel Axberg i samband med att de började på skolan i februari. Foto: Anders Björklund

Ett nyuppbyggt skolbibliotek är en av de andra förändringarna:

– Det förra var inte ändamålsenligt. Och när vi kom till skolan fanns inget kvar. Nu har det byggts upp ett nytt och det finns en skolbibliotekarie som arbetar med allt från källkritik med klasser och har bokpresentationer.

Skolinspektionens enhet från Umeå gjorde den senaste inspektionen.

– Vi var på skolan under två dagar och talade med både skolledning, lärare, elevhälsa och elever, säger Linnea Lundberg som är utredare från Umeå.

Hon fortsätter:

– Vi har sett att skolledning lärare och annan personal åtgärdat de brister Skolinspektionen påpekat, säger hon.

Linnea Lundberg. Foto: Stefan Källstigen

Nästa år kommer Skolinspektionen att göra en uppföljning för att säkerställa att förändringen håller i sig.

– Kommunen behöver arbeta för att säkerställa stabiliteten, sade generaldirektören Helen Engmo som också berättade att Skolinspektionen kommer att göra uppföljningar på tre andra skolor med brister.

Det är Grindtorpsskolan, Malmsjö skola och Skogsbacksskolan.