Lokalpolischef Jörgen Karlsson. Foto: Åsa Sommarström

Stort tillskott för poliskåren fram till 2020

13 nya polisaspiranter har anlänt till stationen i Järfälla. Men de är inte ensamma om att vara nya på plan, antalet poliser ska öka med ungefär femtio procent till 2020.

  • Publicerad 16:42, 20 nov 2018

För två veckor sedan anlände 13 nya polisaspiranter till polisområde Järfälla/Upplands-Bro. Efter sin introduktion har de nu påbörjat sina sex veckor på utredningsenheten för att lära sig hantverket, innan det är dags att hänga med i den yttre verksamheten.

Fyra av de tretton gör sin aspirantperiod i grannkommunerna, men tanken är att de sen ska anställas i Järfälla/Upplands-Bro efter avslutad utbildning.

Stor ökning

De här tretton är dock inte de enda som ska börja sitt yrkesliv i här.

Jörgen Karlsson är lokalpolischef och berättar att det fram till 2020 kommer bli betydligt fler poliser i området. Han vill inte prata om det exakta antalet poliser, men säger att det handlar om sammanlagt ungefär femtio procent fler poliser i yttre tjänst, jämfört med nu.

– Aspiranterna går sex månader som aspiranter, sen ungefär sex månader på rotation inom utredningsverksamheten. Sen skickas de ut i yttre verksamhet. Nu i november/december anländer fem stycken som är helt färdiga och därmed kan börja arbeta, säger han.

Aspiranterna räknas inte som en resurs, utan är hela tiden tillsammans med ordinarie polis.

Även i april anländer en grupp av helt färdiga poliser. Till detta kan läggas två planerade tillskott av aspiranter som kommer vara färdiga poliser under 2019 och 2020.

Mer brottsförebyggande arbete

Bristen på poliser har varit ett hett ämne under många år. Polisen har vittnat om kollegor som inte orkar med och en verksamhet som går på knäna.

Det kommande tillskottet är därför efterlängtat säger Jörgen Karlsson.

– Ur ett arbetsmiljöperspektiv så skapar det mycket bättre förutsättningar,  men också ur ett verksamhetsperspektiv är det väldigt positivt. Vi kommer hinna med lite mer brottsförebyggande, trygghetsskapande och kontaktskapande arbetet som är jätteviktigt.

Siffrorna har justerats sedan artikeln publicerades.