Ingen alkohol. Storstad har förlorat möjligheten att servera alkohol, men har överklagat beslutet. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Storstad har förlorat alkoholtillståndet

Restaurang Storstad AB – Storstad och bakfickan Olssons Skor – har förlorat sitt serveringstillstånd. Det gäller även ett antal andra krogar i innerstan med samma ägare. Dock finns ännu möjlighet till ett tillfälligt tillstånd under processen.

  • Publicerad 11:58, 20 maj 2022

Brister i ekonomisk lämplighet

Storstad och dess bakficka Olssons Skor har funnits på Odengatan i många år.

Sedan en tid tillbaka får de dock inte servera alkohol.

I beslutet om indraget tillstånd pekar tillståndsenheten på allvarliga brister i ”personlig och ekonomisk lämplighet”.

Enheten nämner försenade årsredovisningar, att det vid tre tillsynstillfällen saknats ordningsvakter från klockan 22 och fram till stängning, brister i matutbud efter klockan 23, att man inte redovisat STAD-villkoret gällande utbildning i ansvarsfull alkoholservering och inte medverkat i miljöförvaltningens utredningar gällande pågående ärenden om bullerstörningar.

Storstad och Olssons Skor ingår i koncernen Östermalm Gruppen AB, där även Le Rouge AB, Phaow AB (som äger Ljunggren) och MT Östermalm AB ingår. Samtliga restauranger har fått sina serveringstillstånd indragna. Dock har de överklagat beslutet, vilket innebär att de finns möjlighet att de inom kort kan få ett tillfälligt tillstånd medan ärendena pågår.

När Mitt i besöker Storstad en onsdag är det öppet, däremot serveras ingen alkohol.

Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Märkbart berusade

Ett par andra restauranger i stadsdelen, med andra ägare, har fått varsin varning enligt alkohollagen.

I det ena fallet beror varningen på att märkbart berusade gäster har påträffats vid tillsyn under två tillfällen hösten 2021. En av krogarna har också brustit i uppsikt då underåriga uppgivit för polisen att de smakat alkohol av kompisar.

”Det är en mycket allvarlig brist att inte ha uppsikt då det genom utredning framgår att det är unga mycket berusade gäster på serveringsstället, till och med minderåriga,” skriver socialförvaltningen i sitt tjänsteutlåtande.

Förvaltningen påpekar dock även att krogen nu vidtagit åtgärder och konstaterar att inga anmärkningar fanns vid tillsyn i mars 2022.

Varning räcker

Den andra krogen får varning på grund av ekonomiskt slarv. Årsredovisningar för de senaste tre räkenskapsåren har inte upprättats i tid, skriver förvaltningen.

Revisorn har även anmärkt att bolaget lämnat lån i strid mot aktiebolagslagen. Bolaget har dessutom fått ett antal betalningsuppmaningar eller restförda skatteskulder hos Kronofogden.

Förvaltningen ser allvarligt på bristerna men eftersom lånen reglerats och senaste årsredovisningen upprättats i tid föreslår förvaltningen att det räcker med en varning.

Mitt i har sökt ägaren av Östermalm Gruppen AB. Enligt vad Mitt i erfar är ett ägarbyte för Storstad och Olssons Skor på gång.

Tomt. Storstad på Odengatan. Inga gäster trots finväder. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Indraget serveringstillstånd

Tillståndsenheten kan vidta ett antal åtgärder om kraven på krogen inte uppfylls eller då olagligheter konstaterats.

1. Erinran – en första tillsägelse vid missförhållanden
2. Varning – i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser
3. Indraget serveringstillstånd – synnerligen ingripande åtgärd i de allvarligaste fallen

Den tredje åtgärden indraget tillstånd behöver inte föregås av erinran och/eller varning om bristerna är tillräckligt allvarliga.

Källa: Socialförvaltningen

Visa merVisa mindre