Företrädarna för den grönblå koalitionen: C, L, KD, M och MP. Foto: Anna Z Ek

Storslam för M när makten fördelas i staden

Moderaterna tar det mesta när ordförandeposterna i stadsdelarna i Stockholm fördelas. Kvar blir några smulor åt L, MP och C. Och inget åt KD.

  • Publicerad 04:57, 18 nov 2018

De tar ordförandeklubborna i staden

De grönblå har gjort upp om vilka partier som får ordförandeposterna i stadsdelsnämnderna.


Nu har den grönblå majoriteten fördelat makten i Stockholm.

Moderaterna tar över ordförandeklubban i 10 av 14 stadsdelsnämnder. Liberalerna tilldelas två nämnder, Miljöpartiet ska styra över Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Centerpartiet i Skärholmen och Kristdemokraterna får inte någon ordförandepost alls i stadsdelsnämnderna.

Vi kommenterar inte detta externt.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd

Under förra majoriteten styrde det största partiet, Socialdemokraterna, sex stadsdelsnämnder och resterande åtta fördelades mellan två av de dåvarande övriga majoritetsparterna.

Varför är fördelningen så oproportionerlig i den grönblå majoriteten?

– Det är en del av förhandlingarna, vi kommenterar inte detta externt, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd. 

Hon vill heller inte kommentera vilka poster Moderaterna har fått kompromissa bort för att få så många ordförandeplatser i stadsdelarna.

Flera röda valkretsar får nu ett moderatlett styre. Hur ska ni kunna gör de väljarna nöjda?

– Bland annat genom att stockholmarna kommer kunna känna sig trygga oavsett tid på dygnet i alla delar av staden och att våra elever kommer få bättre stöd i skolan för att klara kunskapsmålen, säger Anna König Jerlmyr.

Miljöpartiet tappar fyra stadsdelar

Miljöpartiet, som tidigare styrde över fem stadsdelar, har nu ordförandeposten i en stadsdel.

Daniel Helldén (MP) säger att fördelningen ska ses ur ett större perspektiv där majoriteten har förhandlat om alla nämnder i staden.

– Stadsdelsnämnderna är en del av detta, med andra centrala nämnder och kommunala bolag ingår också. Stadsdelsnämnderna ingår i ett pussel helt enkelt och vi har förhandlat till oss Skarpnäck.

Stadsdelnämnderna ingår i ett pussel helt enkelt.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

En annan förklaring är enligt Helldén att Miljöpartiet gick kraftigt tillbaka i valet och tappade röstare.

Men Moderaterna är ju inte tio gånger större än er trots det?

– Nej, det är de inte, det är korrekt. Jag kan inte gå in på detaljer, men man måste kolla fördelningen i alla nämnder och av borgarråd, och där finns en balans, säger Daniel Helldén.

Är stadsdelsnämnderna viktiga?

– Absolut. Stadsdelarna är viktiga för staden och för det lokala demokratiarbetet. Och vi sitter med i majoriteten och styret av alla stadsdelsnämnder, så vi har inte släppt stadsdelarna, men några ordförandeposter har vi fått släppa.

Vi har inte släppt stadsdelarna men några ordförandeposter har vi fått släppa.

Lisa Falk, pressekreterare Centerpartiet

Centerpartiet fick också en ordförandepost och kommer att styra i Skärholmen.

Finns det någon särskild anledning till att ni har fått Skärholmen?

– Karin Ernlund är ju integrationsborgarråd, så det passar bra. Det händer spännande saker där. Vi har flera bra personer i Skärholmen, men vem det blir är inte klart, säger Lisa Falk, pressekreterare för Centerpartiet.

KD får inte några stadsdelar

Kristdemokraterna får inga ordförandeposter i stadsdelsnämnderna.

Hur har ni kunnat gå med på det?

– Det handlar om en helhet i en förhandling där man får ge och ta. Vi fick annat i stället, säger Erik Slottner (KD).

Vad?

– Det tänker jag inte berätta i detalj, men vi har fått plats i många styrelser och nämnder som vi rent matematiskt kanske inte hade rätt till. Vi har också fått igenom ett trygghetsutskott som ligger under kommunfullmäktige som jag kommer att leda.

I december väntas besked om vilka personer som får ordförandeposterna.

Fakta

Det här bestämmer stadsdelsnämnderna över

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor i stadsdelen. De styrs av en politisk nämnd, Stockholm är indelat i 14 stadsdelsnämnder.

De bestämmer hur pengar ska fördelas för att tillgodose lokala behov.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningarna ansvarar för är:
kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker), socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning och fritids- och kulturverksamhet.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre