Storskaliga strömmingsfisket i Östersjön hållbarhetsstämplat

I sommar har det storskaliga trålfisket efter strömming och skarpsill i Östersjön fått en hållbarhetsstämpel i form av MSC-certifiering. Nu protesterar flera fiskforskare och varnar för konsekvenserna för skärgården.

  • Publicerad 11:55, 5 aug 2020

Under våren rapporterade Mitt i Stockholm om varningssignaler från skärgårdens fiskare om kraftigt minskade strömmingsfångster. Flera experter kopplade ihop det med industritrålarnas fiske utanför skärgården.

Hållbart

Den 30 juni meddelade Marine stewardship counsil, MSC, att trålfiske av strömming och skarpsill i Östersjön med upp till 60 meter långa skepp certifieras som hållbart fiske. Fisket bedrivs med flyttrål, som inte skadar botten och som minimerar bifångster av fisk, fåglar och havslevande däggdjur som den utrotningshotade tumlaren.

MSC lutar sig på Internationella havsforskningsrådets, ICE, uppskattningar av hur stort beståndet är i hela Östersjön. Men det finns mycket som tyder på att strömmingen snarare består av lokala bestånd. Flera fiskforskare varnade för MSC:s certifiering kan bidra till att utarma lokala skärgårdens lokala bestånd av strömming i det tysta.

Vetenskapliga hänsyn

Men MSC står på sig.

– Man måste komma ihåg att MSC-certifieringen är vetenskapligt driven. Den tar hänsyn till lagar, regler och den vetenskapliga kunskap som finns. Vad säger ICES? Vad kan vetenskapen med säkerhet säga i dag? Den kan inte ta hänsyn till en diskussion om huruvida strömmingen består av olika delbestånd eller inte, säger Linnéa Engström programdirektör för MSC till webbmagasinet Baltic eye.

Alltså samma resonemang som den ansvariga ministern Jennie Nilsson (S) förde när hon sa att hon inte tänkte begränsa strömmingsfisket till exempel med utflyttad trålgräns.

Omvänd försiktighet

I lördags varnade tre fiskforskare för att Regeringen och MSC begår ett ödesdigert misstag, i en debattartikel i Svenska dagbladet.

– De använder sig av en omvänd försiktighetsprincip, som snarare värnar ekonomiska intressen än havet. Man kräver vetenskapliga bevis för olika saker som kan vara väldigt svåra att ta fram, som att det finns lokala bestånd, säger Henrik Svedäng, docent i marin ekologi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Utredning pågår

Flera lokala forskningsprojekt pågår nu. I våras gav Havs- och vattenmyndigheten Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta reda på hur det egentligen står till med strömmingen i Stockholm skärgård. Men det dröjer innan svar kommer.

– Men det finns redan mycket som pekar på det finns lokala bestånd och att sådant här fiske har stor påverkan på strömmingspopulationen. Vill vi verkligen riskera ett övergrepp på hela skärgårdens ekosystem för att hålla liv i industrifiskets jakt på foderfisk, säger han.