Från och med i höst får barnen från Storholmen ingen skolskjuts från Mor Annas brygga. Foto: arkivbild

Storholmenbarn mister skolskjuts

Till hösten får barnen från Storholmen och Trolldalen inte längre åka skolbuss. Lidingö stad har beslutat att dra in bussen för de cirka 40 eleverna. Nu protesterar föräldrar till barnen som drabbas.

  • Publicerad 14:00, 15 maj 2016

Enligt Lidingö stad bedöms sträckan från Mor Annas brygga till Sticklinge skola vara trafiksäker sedan den nya gång- och cykelvägen byggdes längs Trolldalsvägen. Barnen från Storholmen och Trolldalen ska få förtur till Sticklinge skola, och då anser staden inte att barnen har tillräckligt långt till skolan för att få skolskjuts.

– Vägen till Sticklinge skola är över tre kilometer lång och den går över vatten och genom skogen. På bilvägen kör mycket tung trafik. Man har inte alls tagit hänsyn till ålder och mognad, ska en sjuåring gå själv genom skogen mitt i kolsvarta vintern? Man lever lite på Astrid Lindgrens värld när man tycker det, säger Daniel Bergman, Storholmenbo och förälder till barn i lågstadiet.

– Vi anser att barnen har rätt till skjuts. Det här beslutet stödjer sig enbart på Lidingö stads egna riktlinjer, säger Daniel Bergman.

Enligt utbildningschefen på Lidingö stad, Daniel Broman, kommer en viss del av skolskjutsen att finnas kvar.

– Lidingö stad erbjuder fortfarande skolskjuts över vattnet, och ersättning om man själv skjutsar sitt barn, men inte vidare därifrån. Nu finns det en säker skolväg från Mor Annas brygga till närmaste skola, som är Sticklinge eller Torsvik, säger han.

Det finns invändningar mot att låta barn gå ensamma i mörka skogen, vad säger du om det?

– Som förälder har man samma ansvar överallt att se till att ens barn kommer till skoaln. Jag vet inte vad skillnaden är från Storholmen. Alla ska få samma förutsättningar, säger Daniel Broman.

Under vintern hoppas staden på fortsatt trafik med svävare, men det krävs först en upphandling.

– Många har ännu inte sökt skolskjuts, vilket föräldrarna behöver göra för att vi ska kunna upphandla korrekt. Den som inte vill åka svävare kan få ersättning för annan transport, säger Daniel Broman.