Stora städ- och hygienbrister på simhallarna

Stockholmarna duschar inte innan de hoppar i bassängerna. Det leder till den största hälsorisken på stadens simhallar – som dessutom får underkänt på miljöförvaltningens städprov. – Det är väldigt skitigt, säger Marithe Eriksson på miljöförvaltningen.

  • Publicerad 13:15, 29 mar 2017

Miljöförvaltningen har under 2016 och 2017 gjort tillsyner på drygt 40 av badanläggningarna i staden. Och alla har fått underkänt vad gäller städning och hygien.

– Vi har gett betyg i sex olika områden och det är klart att det skiljer sig mellan anläggningarna, men ingen har fått godkänt på alla punkter, säger Marithe Eriksson.

Förvaltningen har bland annat tagit prover på golven samt sitt- och liggytor.

–Det är väldigt skitigt på golvet i bastun. På trälavarna ser det bättre ut, där trivs inte bakterierna så bra. Och så är det väldigt smutsigt på golvet innan bastun och på vägen från duschen och in till bassängen , säger Marithe Eriksson.

På en av anläggningarna hittades ingen smuts vid bassängen för småbarn.

..men på vägen ut till bassängen från herrarnas omklädningsrum var bakterietillväxten stor.

Enligt rapporten brister städrutinerna bland annat eftersom det inte finns tillräckliga resurser eller tillräckligt mycket avsatt tid för just städning. Vissa anläggningar är dessutom svårstädade på grund av slitage eller dålig tillgänglighet.

”All smuts kommer från badgästerna.”

Men hygienbristerna beror inte bara på städningen – utan på att badgästerna själva inte tvättar sig ordentligt.

– All smuts kommer från badgästerna. Det är bara en liten rännil av smutsen i bassängen som beror på brister i städningen.

Om alla badgäster skulle börja duscha innan de hoppar i så skulle den största hälsorisken, det farliga ämnet kloraminer, försvinna nästan helt.

– Kommer kloret i kontakt med smuts så bildas kloraminer, som rör sig upp till luften. Det är det som gör att vi får röda ögon och svårt att andas, säger Marithe Eriksson.

För höga bakteriehalter

Bassängerna tampas också med för många bakterier som kan vara smittsamma. Men bakterieöverskridanden beror enligt Marithe Eriksson inte på dåliga anläggningarna. Det beror helt enkelt, återigen, på att badgästerna är för skitiga.

– Systemen hinner inte med helt enkelt, säger Marithe Eriksson.

Marithe Eriksson önskar att alla anläggningar hade tvål och schampo till badgästerna, men där har flera verksamhetsutövare sagt stopp.

– Flera säger att deras försök att sätta upp tvålautomater inte har fungerat. De blir sönderslagna eller så används de för mycket så att det blir halt på golvet, säger Marithe Eriksson.

Hon tycker dock att det borde finnas en lösning på problemet, såsom specialgjorda tvålautomater.

– Kan människan fara till månen så borde man kunna lösa det här, säger Marithe Eriksson.

Nu hoppas miljöförvaltningen att Folkhälsomyndigheten, som just nu reviderar de allmänna råden för bassängbad, lyssnar.

– I dag kan man komma undan med hur glesa städintervaller som helst. Kraven på städmetodik och dusch innan bad ska vara hårda. Sedan kan de lokala myndigheterna se till att det finns bra information till badgästerna, säger Marithe Eriksson, som också vill att politikerna ska inse vikten av en attitydförändring.

Hon tycker att attityden hos verksamhetsutövarna har blivit bättre det senaste året och att många anläggningar i landet nu satsar på information.

Har attityden förändrats även hos allmänheten?

– Nej, allmänheten är fortfarande lika körd, säger Marithe Eriksson.

Fakta

Om du tvättar håret innan badet luktar du inte klor efteråt

Här är Marithe Erikssons bästa tips för att du inte ska ta med smuts till bassängen:

Duscha med tvål och schamponera håret:

”Luktar du klor efter att du har badat – det visar att du inte har schamponerat håret innan. Då har kloret dragit sig till smutsen i håret. Har du schamponerat håret kommer du inte lukta något alls – du behöver inte ens schamponera håret igen efter simningen”

Duscha efter bastun innan du hoppar i:

”I bastun svettas vi, den svetten bildar tillsammans med klor kloraminer i badvattnet”

Balsamera inte håret innan badet:

”Det är bra om man låter bli att använda balsam innan badet – det är inte bra för vattnet”

Använd badtofflor ända till bassängen:

”Det finns risk att smittas av vårtvirus och fotsvamp”

Sitt på handduk i bastun:

”Många män insisterar på att sitta nakna i bastun – utan handduk. Det är därför herrarnas bastu oftare måste snickras om – de vittras sönder av smutsen”

Källa: Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Visa merVisa mindre