3-åringarnas tandhälsa skiljer sig markant mellan Stockholms kommuner och stadsdelar. Foto: Mitt i/Collage

Stora skillnader på barnens tänder i länet

Tandhälsan hos de allra yngsta barn har förbättrats generellt i Stockholms län. Men ändå är skillnaderna stora mellan områdena. Det visar en färsk rapport från landstinget.

  • Publicerad 09:39, 17 maj 2018

i Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har nästan var tionde 3-åring karies, eller hål i tänderna.

Det kan jämföras med Danderyd, där bara 0,9 procent av 3-åringarna kar karies. Andra områden där få barn har hål i tänderna är Hägersten-Liljeholmens stadsdel och Södermalm med 1,5 procent kariesdrabbade 3-åringar,

Bakomliggande orsak

Siffrorna kommer från den färska rapporten ”Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2017”, från Stockholms läns landsting.

I den konstateras att socioekonomiska förhållanden har stor betydelse för barnens tandhälsa. I områden där föräldrar generellt har lägre utbildning och lägre inkomster har barnen oftare karies.

En förbättring

Men det har blivit bättre. År 2015 hade mer än en tiondel av 3-åringarna i Skärholmen och Rinkeby-Kista karies, och tillsammans med Spånga-Tensta har de alla tre siffrorna nu sjunkit ned mot 8 procent.

Förbättringen härleds till Folktandvårdens arbete i de drabbade områdena. Bland annat har föräldrar informerats om tandhälsa vid barnavårdscentralen  när barnet är cirka ett år gammalt, något bara förstagångsföräldrar får i andra områden. Därefter kommer en kallelse för undersökning redan när barnet är 2 år. Normalt kallas barnet först vid 3 års ålder.

Karies i kommunerna

Andelen 3-åringar med kariesskadade tänder i Stockholms läns kommuner.

Källa: Landstinget.

Karies i Stockholms stad

Andelen 3-åringar med kariesskadade tänder i Stockholms stadsdelar.

Källa: Landstinget.