Sticker ut. På Tallbohovskolan i Jakobsberg är antalet nior som går ut med fullständiga betyg lågt. Arkivbild. Foto: Linda Gren

Stora skillnader i slutbetyg bland niorna i Järfälla

Antalet nior som går ut med fullständiga betyg skiljer sig åt i Järfälla. Tallbohovskolan ligger i botten men har de senaste åren successivt ökat sitt snitt.

  • Publicerad 07:00, 8 sep 2022

Kontinuitet är av stor betydelse

Förra året gick 78,2 procent av niondeklassarna på Järfällas skolor ut med minst godkänt i samtliga ämnen. Bland de kommunala skolorna var andelen 74,2 procent, de enskilda 94,8 procent. Högst var andelen på Internationella Engelska skolan med 95,9 procent av eleverna.

I andra änden hittar vi Tallbohovskolan. Här uppnådde 42,5 procent av niorna kraven. Samtidigt har siffran gått uppåt jämfört med några år tidigare, 2016 låg siffran på 24,2 procent.

Många rektorsbyten

En orsak till det låga snittet kan vara att många av eleverna i skolan historiskt inte behärskat svenska på den nivå som förväntats, skriver rektor Carina Abrahamsson i ett mejl till Mitt i.

"Det påverkar givetvis måluppfyllelsen i samtliga ämnen".

Men det handlar mestadels om hur de jobbar på skolan.

"Kontinuiteten är av stor betydelse. Tallbohovskolan har haft ett stort antal rektorer och en stor personalomsättning under de senaste åren. Jag tänker att det måste betyda något för kontinuiteten på skolan och för den viktiga relationen med eleverna".

Ökad närvaro

För att öka antalet nior som slutar med fullständiga betyg har skolpersonalen och elevhälsan ett nära samarbete.

"Mentorer följer närvaron hos sina mentorselever och kuratorerna följer upp frånvaron på gruppnivå och individnivå. Med en bättre högre närvaro kommer vi få bättre resultat".

Från höstterminen 2022 flyttar Tallbohovskolans högstadie till Kvarnskolan. Årskurs F- 6 kommer gå kvar på Tallbohovskolan.

VALFRÅGAN: Så ska betygen bli bättre i Järfälla