Carl-Johan Nordberg med sönerna Folke och Bertil vid Hägerneholms förskola i Täby. "Barnen är ute mycket", säger Carl-Johan Nordberg. Foto: Åsa Sommarström

Stora skillnader i lekyta på Täbys förskolegårdar

Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar. Men bara 7 av 21 kommuner i länet lever upp till Boverkets rekommendationer, visar Mitt i:s kartläggning. I Täby är det stor skillnad mellan hur stor yta barnen har att leka på utomhus.

  • Publicerad 05:01, 1 jun 2020

40 kvadratmeter per barn och minst 3 000 kvadratmeter totalt, ungefär en halv fotbollsplan. Så stor ska ytan där barnen kan leka utomhus på en förskolegård vara, rekommenderar Boverket.

Mitt i har kartlagt hur stor lekyta barnen i länet har. Det visar sig att de flesta kommuner inte kommer i närheten av rekommendationen – eller så kan kommunerna inte svara på hur stor yta deras förskolor har.

7 av 26 kommuner uppger att de har en genomsnittlig friyta på över 40 kvadratmeter per barn.

9 av 26 kommuner kan inte svara på hur stora friytor deras förskolor har.

– Det är inte bra! Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

I Täby är lekytan utomhus mellan 25 och 75 kvadratmeter per barn på de kommunala förskolorna, och samtliga har egen gård.

Kommunen har inga egna riktlinjer för hur stor friyta som ska finnas på förskolegårdarna. Vid nybyggnation följer man Boverkets riktlinjer, uppger kommunen.

Carl-Johan Nordberg med sönerna Folke och Bertil vid Hägerneholms förskola i Täby. Foto: Åsa Sommarström

Barnen är ute mycket, och de öppnar ute. Jag tycker att det är viktigt men tycker samtidigt att det är okej om de är inne när det är jättekallt till exempel. Jag tycker att gården är okej, även om jag vet att det finns de som tycker att den är för liten. Men jag tycker den är bra och barnen har flera olika saker att välja mellan, säger Carl-Johan Nordberg som har sönerna Folke och Bertil Hägerneholms förskola,Täby

– Det bästa med gården är att springa i dungen och att cykla, säger Folke.

Så stora är förskolegårdarna i din kommun

KommunGenomsnittlig yta utomhus, kvm per barnGenomsnittlig yta utomhus, nybyggda förskolor, kvm per barn
SollentunaIngen uppgift30-40
Järfälla2430-40 samt minst 3000 totalt
Upplands VäsbyIngen uppgift Minst 30 samt minst 2000 totalt
Upplands-BroIngen uppgift 30
Täby25-7540
DanderydIngen uppgift40 (senaste bygget)
VallentunaIngen uppgift40
Österåker Ej svaratEj svarat
Vaxholm59Ingen nyproduktion
SigtunaIngen uppgift40
Norrtälje4515, helst åtminstone 20
EkeröIngen uppgiftEftersträvar 40
Lidingö40Liten nyproduktion
Solna29Ingen uppgift
SundbybergIngen uppgift20
NackaIngen uppgift 10-30
Värmdö5030
Tyresö66*Eftersträvar 40
Huddinge35 (siffra från 2015)20-40, 2000-3000 totalt
Botkyrkaca 40Ca 38
SalemEj svaratEj svarat
Haningeca 35 40
NynäshamnEj svaratEj svarat
Nykvarn6247
SödertäljeIngen uppgift40
Stockholms stad32Ingen uppgift

* Den genomsnittliga friytan bygger på ett urval av förskolor med egna gårdar, där de som delar gårdar med skolor är borträknade.

Fotnot: Uppgifterna avser främst kommunala förskolor. I Österåker, Salem och Nynäshamn har kommunerna inte kunnat svara på frågorna.

Källa: Mitt i:s enkät till länets samtliga kommuner. Sammanställningen bygger på dessa svar.

Mer spring på större gårdar

Hur stor en gård är påverkar hur mycket barn rör på sig. Det visar forskning.

– Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind som lett en studie i ämnet.

Men det finns något som är ännu viktigare: Att förskolorna har skriftliga riktlinjer för hur barnen ska rör på sig mer.

Stora skillnader mellan kommuner…

Mitt i:s kartläggning visar också att det är stora skillnader mellan kommunerna. På Värmdö är den genomsnittliga friytan 50 kvadratmeter per barn, medan Järfällas barn får ungefär hälften: 24 kvadratmeter var.

I Stockholms stad är gårdarna grovt räknat dubbelt så stora i ytterstaden som innanför tullarna. Alla stadsdelar har dock inte uppgifter om hur stora gårdarna är, och just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med en ny, central kartläggning av detta.

– Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data. Syftet är att få ett bättre planeringsunderlag, säger Daniel Andersson, stadsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

… och ännu större i framtiden

När det gäller framtidens förskolor ser skillnaderna ut att bli allt större – både mellan kommunerna och inom dem.

Ett 10-tal kommuner uppger att de fortfarande siktar på minst 30-40 kvadratmeter friyta per barn när de bygger nya förskolor. Sundbyberg har som mål att friytan på gårdarna ska vara 20 kvadratmeter per barn, medan Nacka siktar på 10-30 kvadratmeter per barn, beroende på läge i kommunen.

Sollentuna uppger att det inte går att uppfylla kommunens egna riktlinjer i de centrala delarna, och i Huddinge blir gårdarna dubbelt så stora i de perifera delarna som i de centrala.

Fakta

Så gjordes kartläggningen

Mitt i har i enkätform frågat alla kommuner i Stockholms län samt stadsdelar i Stockholms stad hur stora deras förskolegårdar är.

Sammanställningen bygger på dessa svar.

I tre fall har inga svar inkommit, trots påminnelser: Österåker, Salem och Nynäshamn.

Visa merVisa mindre