Foto: Mostphotos

Stora risker för korruption i Huddinge

Huddinge kommun har gjort omfattande affärer med företag där kommunanställda har uppdrag, utan att ha tillräcklig koll på möjliga jävsituationer. Nu ryter kommunrevisionen ifrån: "Det här utgör en allvarlig risk".

  • Publicerad 15:44, 27 mar 2018

En rapport beställd av kommunens revisorer visar att Huddinge kommun har stora brister i hur man hanterar anställdas bisysslor, alltså uppdrag eller anställningar inom vinstdrivande organisationer vid sidan om det ordinarie arbetet.

Det innebär en ökad risk för vänskapskorruption, enligt kommunens revisorer.

– Om det inte finns några oegentligheter så beror det mer på tur än på skicklighet, sa kommunrevisionens ordförande Svante Axelsson, när han presenterade rapporten inför kommunfullmäktige i måndags.

12,5 procent av Huddinge kommuns anställda, 1361 personer, har en bisyssla inom en eller flera vinstdrivande organisationer. 251 av de organisationerna har gjort affärer med kommunen.

Är det alltid fel med såna affärer?

– Av de 251 finns det ett antal som är helt okej. Till exempel sitter det förtroendevalda politiker i Huges styrelse. Men det finns också de som ser konstiga ut. I värsta fall skulle det kunna vara att man har köpt av sig själv eller att chefen har köpt från ett bolag där en anställd är med i en eller annan form.

Av de 251 organisationerna har 73 erhållit betalningar från kommunen. Det rör sig om totalt 2695 fakturor.

I granskningen plockade revisorerna slumpmässigt ut 28 av dessa fakturor. 19 av dem var attesterade av personer som arbetar på samma förvaltning som en person med en bisyssla inom den fakturerande organisationen. På 13 av fakturorna stod den anställda på förvaltningen som leverantörens referens.

I dessa fall är det särskilt stor risk för korruption, enligt Svante Axelsson. Kommunrevisionen har beslutat att göra en djupare granskning.

Tillsätter granskningsgrupp

Det stora problemet har varit att kommunen inte har haft koll på alla bisysslor och att vissa chefer inte "vågat ställa sina anställda mot väggen eller har godtagit bisysslor på oklara grunder".

Kommundirektören Magdalena Bosson ser allvarligt på situationen och har redan påbörjat ett förbättringsarbete.

– Nu gör jag två saker: Jag formerar en granskningsgrupp som ska jobba långsiktigt med hur vi kan förbättra informationen om regelverket. Förstår förvaltningarna vad som gäller? Det andra är att vi på en gång ska granska uppgifterna om att personer har attesterat sådant som berör företag som de har bisyssla i, säger hon till HuddingeDirekt.