Lång resväg. Det får Dante Pettersen, här med sin mamma Anki, när busshållplatsen stängts av i Bandhagen. Foto: Pia Bispo

Stora protester när hållplatser tas bort i Bandhagen

Krångligare och längre resvägar. Det får resenärer när två busshållplatser nu stängts av i Bandhagen. Än är det inte klart när busstrafiken kan gå som vanligt igen.

  • Publicerad 01:15, 25 mar 2021

Det är bostadsbygget vid Grycksbovägen och Trollesundsvägen i Bandhagen, och det förberedande arbetet inför detta, som fått oväntade konsekvenser. Busshållplatsen i Bandhagens centrum, där buss 173 stannar, har nämligen stängts av som en följd av byggarbetet.

Först var tanken att buss 173 skulle få en ersättningshållplats. Men precis innan avstängningen upptäckte man att ersättningshållplatsen, och vägen dit, som höll på att anläggas längs Örbyleden låg alldeles för nära bilvägen.

Därför beslöt SL och Keolis, i sista minuten, att bussen inte kunde trafikera den tillfälliga hållplatsen.

– De tillfälliga hållplatserna på Örbyleden har anlagts utan att trafikförvaltningen tillfrågades och de uppfyller inte på långa vägar våra krav för säkerhet och tillgänglighet. Självklart tycker vi på SL att det är olyckligt när en vägavstängning innebär negativa konsekvenser för våra resenärer, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen.

Ute på helgen

Han berättar att SL fick besked om den tillfälliga hållplatsen endast en vecka innan avstängningen skulle ske.

– Detta gav trafikförvaltningen och Keolis extremt kort tid att hantera saken. Vi var därför flera ute även under helgen för att få in mera underlag och för att ens få en chans att bedöma den eventuella ersättningshållplatsen, säger Claes Keisu.

Togs bort. Här vid Örbyleden skulle den tillfälliga hållplatsen ha legat. Foto: Pia Bispo

Kan pågå tills i höst

På SL:s hemsida står det att hållplats Bandhagen,där buss 161, 173 och 195 stannar, beräknas vara avstängd till 25 juni.

Enligt Stockholms stad kan avstängningen förlängas tills i höst, men detta är inte beslutat än.

Buss 161 och 195 har fått en tillfällig hållplats på Skebokvarnsvägen.

En ny tillfällig hållplats för 173 kan enligt SL bli för svår att ordna, på grund av Bandhagens smala gator.

Stockholms stad kan inte svara på om elever kan få skolskjuts som en följd av den förlängda resvägen.

Visa merVisa mindre

Resultatet? Skolelever och andra resenärer får nu gå långt för att ta sig till andra busshållplatser så länge avstängningen håller på.

Mitt i har varit i kontakt med flera föräldrar, vars barn brukar åka buss 173 själva från Bandhagen till skolor i Hökarängen och Gubbängen.

Föräldrarna är kritiska till att deras barn får långa resvägar, att barnen måste passera Örbyleden för att ta sig till busshållplatsen och att informationen varit bristfällig.

Längre skolväg

En av dem är Anki Pettersen med 10-åriga sonen Dante. Han har en ADD-diagnos och går i en liten klass på en skola i Hökarängen.

Vanligtvis kör hon honom till skolan, och sen åker han hem själv. Hemresan brukar ta 30 minuter, varav fem minuter med bussen och 25 minuters promenad.

Nu hänvisas han till tunnelbanan eller till busshållplats Stallarholmsvägen, vilket innebär ytterligare 20 minuters gångväg.

– Jag får panik av att tänka på det här. Det blir för krångligt, säger Dante Pettersen.

Hans mamma Anki Pettersen har under en kort period möjlighet att skjutsa honom även hem från skolan, men kommer inte kunna det sedan.

– Det här är helt orimligt. På grund av diagnosen är Dante också helt färdig när skolan är slut. Jag vet inte hur vi ska lösa situationen. Att åka tunnelbana själv är för svårt för honom.

Stockholms stad, som anlägger busshållplatserna, beklagar att den tillfälliga hållplatsen inte gick att använda. Staden diskuterar nu med sin entreprenör för att reda ut vad som gått fel och vem som ska betala för markarbetet för den tillfälliga hållplatsen.

– Det är jättetråkigt att detta drabbar så många. Alla parter måste förbättra kommunikationen här, säger Hanna Carls, byggprojektledare.

Resenärer från Bandhagen hänvisas bland annat till Stallarholmsvägen för att gå på 173:an. Foto: Anders Björklund