Möte. Ingaröborna Christina Wallblom, Anders Sverkman och Daniella Aronsson med samhällsbyggnadschefen Greger Ragnarsson (i mitten), Deshira Flankör, (M), och Kristina Lång, (C). Foto: Eva Tonström

Stora protester mot nya bostäder på Ingarö

1 000 personer har skrivit på för att hejda att ytterligare 450 bostäder byggs på Ingarö. Samtidigt bjöds Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande, på en rundtur i området.

  • Publicerad 09:42, 14 jul 2021

750 nya bostäder planeras att byggas på Ingarö de närmaste åren. Det här har skapat oro och ilska hos många Ingaröbor, som tycker att det byggs för mycket och för fort på ön.

Ett skäl till oron är trafiken. Ingarövägen är hårt belastad redan idag, menar de, med periodvis långa köer, ibland långt ut på Värmdöleden. Det är den enda vägen till och från Ingarö och den går rakt igenom Brunn.

– Det är ohållbart redan nu och Trafikverket har inga planer på att bygga om Ingarövägen. Sker det en olycka där, som det gjorde förra sommaren, blir vår enda in- och utfart från ön blockerad, säger Ingaröbon Anders Sverkman.

Att då tillåta ytterligare 750 lägenheter med allt vad det innebär i form av fler bilar och människor är rent vansinne, menar han och flera med honom.

– Ingarövägen skulle behöva breddas bara för att klara dagens belastning. Den tål inte mer trafik, köerna blir längre för varje år, säger Ingaröbon Christina Wallblom.

Bjöd politikerna på en rundtur

För att visa hur det ser ut bjöd de boende ut två politiker till Ingarö – kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) och ordförande i kommunstyrelsens planutskott Kristina Lång (C), samt samhällsbyggnadschefen Greger Ragnarsson. Tillsammans gick de en promenad i de områden som är tänkt att bebyggas.

– Vi har lyft problemet med Ingarövägen för Trafikverket. Vår uppgift är att uppvakta dem och se till att byggplaner och kapaciteten på Värmdös vägar hänger ihop. Som vi ser det finns förutsättningar att bredda Ingarövägen, sade Deshira Flankör, medan gruppen gjorde ett stopp vid hyresrättsbygget i Brunns centrum.

Guidning. Ingaröbon György Stuber med två av Värmdös politiker, Kristina Lång, (C), och Deshira Flankör, (M), vid skogen där det planeras 400 nya bostäder. Foto: Eva Tonström

Ett projekt som många Ingaröbor oroas särskilt över är området Brunn 1:286, som är en del av skogen mellan Brunn och Vidsjön. Där vill markägaren bygga 400 nya bostäder och en förskola för 120 barn. Planområdet är cirka 20 hektar stort, en kilometer långt och 250 meter brett.

Problemet är att det stora naturområdet används flitigt av Ingaröborna och flera förskolor i närheten, för till exempel utflykter och promenader.

– Området ligger i buffertzonen av gröna kilen på Ingarö. Det är kuperad skogsterräng med höga naturvärden, här vill man bygga hus med tre till fyra våningar. Över 1 000 personer ska bo här, säger Christina Wallblom.

Strider mot nya översiktsplanen

Bygget strider dessutom mot Värmdös nya översiktsplan, menar Ingaröborna. Där står att kommunen ska värna grönområden och gröna kilar eftersom de är viktiga som spridningsområden för djur och natur, och skapar tysta områden.

1 000 personer har nu skrivit på ett gemensamt yttrande med synpunkter på nya översiktsplanen, där bland annat den här kritiken tas upp.

Greger Ragnarsson underströk att det här ska prövas i detaljplanearbetet framöver.

– Vårt jobb nu är att ta ställning till om den här exploateringsgraden är rimlig i det här området och hur och var det kan byggas. Vi har redan minskat ned projektet från 525 till 400 bostäder, säger han.

De 132 hyresrätter och 172 seniorbostäder som redan byggs räcker, menar de Ingaröbor tidningen träffar.

– Utvärdera de projekten innan ni väljer att bygga mer, säger Christina Wallblom.

Svår nöt. Deshira Flankör, (M), Kristina Lång, (C) och samhällsbyggnadschefen Greger Ragnarsson diskuterar trafik med Ingaröborna. Foto: Eva Tonström

Nytt område. Några av husen som är klara redan vid Vargbackens seniorboende. Foto: Eva Tonström

Samtal. Deshira Flankör, (M), Kristina Lång, (C) och samhällsbyggnadschefen Greger Ragnarsson blev inbjudna av Ingaröborna Daniella Aronsson, Anders Sverkman, György Stuber och Christina Wallblom, Foto: Eva Tonström

Planerade byggen på Ingarö

Hyresrätter i Brunn, 132 lgh, påbörjats, klart hösten 2023 

Seniorboende Vargbacken, 172 lgh, byggs nu, några klara och inflyttade

Nya lägenheter på Fågelvik vid Ingarö golfklubb, 40-70 lgh, nämns i planprogrammet för Brunn

Grönområde sydväst om Brunns centrum, 400 bostäder, start-PM godkänts

Christina Wallblom m fl har startat en namninsamling för att få till en folkomröstning om hur man vill att Ingarö, och Värmdö i stort, bör utvecklas. För det krävs 4500 underskrifter.

Visa merVisa mindre