"Jag ser det som väldigt positivt att man ser behovet av yrkesprogram som vänder sig till både tjejer och killar", säger rektor Lena Beskow. Foto: Pekka Pääkkö

Stora planer för Tyresö gymnasium

En hel del förändringar väntar för Tyresö gymnasium. Samtidigt som ett program fasas ut ska två nya dra i gång nästa höst. Två högskoleförberedande program kan också bli verklighet 2023 – men i andra lokaler.

  • Publicerad 09:36, 15 sep 2021

Vård- och omsorgsprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet startar hösten 2022. Det står klart efter gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens senaste möte.

– Det handlar dels om att det finns ett söktryck och dels att det finns en del samordningsvinster med vuxenutbildningen. Undersköterskor är dessutom ett bristyrke och kan vi utbilda inom kommunen ökar våra möjligheter att rekrytera, säger Christofer Holmström (S), nämndordförande.

Nämndordförande Christoffer Holmström (S). Foto: Pekka Pääkkö

Ett program ska fasas ut, de sista hotell- och turismeleverna slutar 2022.

– Vi pausade intaget i år på grund av för få sökande. Det är det minst populära programmet.

Politikerna har också klubbat en så kallad gymnasiestrategi som sträcker sig tio år framåt. I den ingår att "se över möjligheterna att starta ekonomiprogrammet samt samhällsprogrammet i nya centrumnära lokaler".

– Högskoleförberedande program är nästan nödvändigt i en sådan stor kommun som Tyresö. Vi behöver kunna erbjuda våra unga den möjligheten. Vi ser också att det kommer att finnas en platsbrist i regionen.

Letar lokaler

Ambitionen är att starta programmen hösten 2023.

– Jag tror att det blir så.

Varför i nya lokaler?

– Vi skulle inte få plats i nuvarande. Jag tror att vi ska kunna hitta andra befintliga.

Holmström konstaterar:

– Det är ju stora förändringar och en jättestor utveckling. Under många år har gymnasiet avvecklats och nu ska vi vända det och börja utveckla.

Vård- och omsorgsprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet startar hösten 2022. Foto: Pekka Pääkkö

Här är några av framtidsplanerna

Ett urval av gymnasiestrategins punkter som förvaltningen har fått i uppdrag att jobba utifrån:

Se över möjligheterna att starta ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet i nya centrumnära lokaler.

Fortsätta att utveckla de befintliga profilieringarna och certifieringarna samt utveckla nya.

Utreda möjliga idrottsprofilieringar vidare.

Källa: Beslutsunderlaget

Visa merVisa mindre

Gymnasiet hade tidigare högskoleförberedande program. De sista elevkullen tog studenten 2018. Bättre ekonomi är en av anledningarna till att en uppstart nu planeras, enligt Holmström.

– Vi har under mandatperioden fått kontroll på ekonomin. Det gör att vi har marginaler att utveckla. Vi har också bättre elevunderlag och söktrycket och resmönstret ser lite annorlunda ut.

Lena Beskow är rektor på gymnasiet.

– Det känns väldigt positivt att man väljer att utveckla gymnasiet. Det känns som vi återtar marknaden. Det är klokt att satsa på yrkesprogram som vänder sig både till tjejer och killar och populära högskoleförberedande program.

I augusti startade en resursskola vid gymnasiet.

– På två år skulle det handla om uppstart av fyra nya program plus resursskolan. Det är en otroligt stor förändring. Personalen är väldigt positiv.

Några viktiga årtal för gymnasiet

2013 Beslut om att fasa ut ekonomiprogrammet.

2014 Beslut om att fasa ut naturvetenskapsprogrammet och inriktning av hantverksprogrammet.

2016 Beslut om att fasa ut samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

2018 Den sista kullen av elever från högskoleförberedande program springer ut.

2019 Beslut tas om att fasa ut bygg- och anläggningsprogrammet.

2021 Gymnasiet startar en resursskola med NPF-inriktning (står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Beslut om att starta vård- och omsorgsprogrammet liksom försäljnings- och service (tidigare handel- och administration) år 2022. Beslut om att fasa ut hotell- och turismprogrammet.

2023 Ambitionen är att starta samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

450 elever går på gymnasiet

Tyresö gymnasium rymmer i dag yrkesutbildningar liksom introduktionsprogram, gymnasiesärskola och så kallas Second Chance School.

I dag går det cirka 450 elever på skolan.

2011 hade gymnasiet över 1 000 elever. 2012 runt 800 stycken och 2013 runt 600. Sedan 2014 har elevantalet legat runt 500 stycken.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre