Framtiden. En del av framtidens Stadshagen från S:t Göransgatan, som den ser ut i förslaget. Foto: Illustration: David Wiberg

Stora planen för Stadshagen överklagas

Förtätningen av Stadshagen med bland annat cirka 1 800 bostäder och fem förskolor klubbades av kommunfullmäktige i maj. Men nu har planen stött på patrull.

  • Publicerad 10:09, 5 sep 2018

Två privatpersoner har överklagat detaljplanen vilket gör att den nu hamnat hos Mark- och miljödomstolen.

I väntan på att de ska komma med en dom står planerna stilla. "Byggnation kan tidigast påbörjas under senare delen av 2019, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under våren 2019", skriver Stockholms stad på sin hemsida.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

De två privatpersonerna som skickat in överklagan till stadsbyggnadskontoret har gjort det av olika skäl: den ena anser att staden på grund behovet av idrottsytor måste bevara Stadshagens IP med dagens två fotbollsplaner i stället för att som i den nya detaljplanen ta bort en och ersätta den med en ny fotbollsplan i Fredhällsparken.

Den andra personen har mer privata skäl till överklagan, då hen menar att ett av bostadshusen som det planeras för i detaljplanen gör att hens bostad inte kommer få in något dagsljus.

1800 bostäder ska byggas i Stadshagen

Här är allt som ska byggas i Stadshagen-projektet

Planerna har ändrats genom åren, men här är den senaste given som granskades i somras.

1 775 lägenheter, varav cirka 1 030 är bostadsrätter, cirka 500 hyresrätter (inklusive servicelägenheter och gruppboende) och cirka 245 studentlägenheter

Skola för cirka 750 elever (förskoleklass-årskurs 6)

5 förskolor med respektive 4 avdelningar för cirka 320 barn

Stadshagens IP byggs om, en plan försvinner och en 7-spelsplan och en 11-spelsplan anläggs med konstgräs samt tennishall under mark.

Verksamhetslokaler för kommersiell service (butiker/restauranger/kaféer med mera.)

Fyra nya parker: Stadshagsparken, Mariedalsparken och en park vid Barnstigen

Tre nya torg: Centrala torget, Västra torget och Östra torget

Parkeringsgarage med 250-300 parkeringsplatser för bil

Cirka 475 p-platser för cykel

Visa merVisa mindre