Ingen comeback. Sedan ett 50-tal år tillbaka har midsommarfiranden arrangerats på Tempeludden i Riddersvik. Men någon comeback efter pandemin ser det inte ut att bli i år. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och dess ordförande Bo Arkelsten (M) anser inte att arrangörerna varit tillräckligt planerande och slopar pengarna till arrangemanget. Foto: Jonas Ringdahl och Ewa Malmsten Nordell

Stora midsommarfesten vid Riddersvik kan ställas in

I två år har pandemin satt stopp för det stora midsommarfirandet vid Riddersvik. I år skulle comebacken ske. Men Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd vill inte betala kalaset.

  • Publicerad 13:50, 24 mar 2022

Folkdansgillet har haft ett år på sig att hitta en en partner till midsommarfirandet

Det är en av Storstockholms största midsommarfester – men någon comeback av midsommarfirandet på Tempeludden ser det inte ut att bli.

Arrangörerna Vällingby folkdansgille har nekats föreningsbidrag för 2022 av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

"Midsommar kostar"

De 25 000 kronor de ofta tilldelats blev de utan på nämndmötet den 24 februari och läget ser mörkt ut. Anledningen att de blev nollade? Att de saknar en samarbetspartner.

– Jag blev helt golvad. Med pengarna hade vi kunnat hitta någon att samarbeta med. Midsommarfirandet kostar. Det är elverk, kaffekokning, högtalaranläggning, mikrofoner, polistillstånd och bajamajor, säger föreningens ordförande Åsa-Lena Dackland.

Ingen comeback. Sedan ett 50-tal år tillbaka har midsommar firats på Tempeludden i Riddersvik." Det är ju galet mycket folk som kommer varje gång", säger Åsa-Lena Dackland från Vällingby folkdansgille. Men någon comeback ser det inte ut att bli i år. Foto: Vällingby folkdansgilles facebook-sida

23 föreningar i stadsdelen hade i år sökt totalt närmare 1,7 miljoner i bidrag. Den blågröna politiska majoriteten beslutade att betala ut 700 000 kronor. S, med stöd från V och FI, ville höja till 850 000 kronor.

S: Bidragen otillräckliga

Peter Engberg (S) hävdar att föreningsbidragen är otillräckliga och att förvaltningen är för passiva i kontakterna med föreningslivet. Pandemins konsekvenser borde dessutom göra det angeläget för stadsdelsnämnden att bidra mer till föreningarna, menar han.

– Den moderata ledningen i Stockholm vill krympa all verksamhet, och sänka skatten för de rika. Det tycker vi är fel. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd hade ett överskott på 30 miljoner kronor och föreningslivet är viktigt för demokratin, säger han.

Kompletteringar saknades

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) avfärdar S-kritiken.

– Naturligtvis vill oppositionen visa sig frikostiga. Det är valår. Men vi sitter med budgeten, säger han.

Ovanligt. Att föreningar i Hässelby-Vällingby "nollas" från föreningsbidrag är ovanligt, medger nämndordförande Bo Arkelsten (M). "Jag tror aldrig jag varit med om det förut", säger han. Foto: Foto: Eva Malmsten Nordell

Vill se större bidrag. Peter Engberg (S) hävdar att Moderaterna snålar med föreningsbidragen. Foto: Privat

Även Hässelby villastads Folkets hus och Unga örnar västerort blev utan föreningsbidrag i år. Folkets hus hade sökt närmare 40 000 kronor för en planerad barnteater och flera viskvällar under året. Unga örnar, som bedriver fritidsverksamhet för socioekonomiskt svagare familjer, hade sökt 50 000 kronor. Ingen av föreningarna kom in i tid med kompletteringar.

– Det måste vara lite ordning och reda. Det är inga nya regler som införts. Folkdansgillet har till exempel haft ett år på sig att hitta en en partner till midsommarfirandet, säger Bo Arkelsten.

Många uppgifter

Jan Qvarzell, ordförande i Hässelby villastads Folkets hus, anser att det är för mycket uppgifter och papper som måste in till förvaltningen. Nu blir det varken viskvällar eller barnteater, berättar han.

– Är det lika mycket att skicka in för småföretagare så förstår jag om man inte söker stöd, säger han.

"Jobbar som galningar"

Skulle midsommarfirandet på Tempeludden ställas in är det första gången sedan 1970-talets början som det sker under ett vanligt år, enligt Åsa-Lena Dackland.

– Vi jobbar som galningar för att få till det ändå, men det känns hopplöst. Alla föreningar i västerort jag varit i kontakt med har hittills tackat nej till att samarbeta.

Föreningsbidragen sänktes i år

Totalt utdelat föreningsbidrag i Hässelby-Vällingby sedan 2018:

År, totalsumma beviljat föreningsbidrag:

2018: 500 000 kronor

2019: 500 000 kronor

2020: 500 000 kronor

2021: 773 703 kronor

2022: 700 000 kronor

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Visa merVisa mindre

Detta krävs för att få föreningsstöd av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Föreningsbidragen delas upp i två kategorier: medlemsbaserat bidrag utifrån antal medlemmar bosatta i stadsdelsområdet, och aktivitetsbidrag för särskilda aktiviteter.

Ansökningsperioden var 1 november 2021-17 januari 2022. 23 föreningar ansökte.

Att man är registrerad som ideell förening hos Skatteverket.

Har organisationsnummer och bankgiro- eller postgirokonto.

Redovisar tidigare stöd, lämnar årsredovisning, bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll.

Visar verksamhetsplan och budget.

Om förvaltningen kräver det ska en sökande förening inom fem arbetsdagar inkomma med kompletteringar.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Visa merVisa mindre