Nybyggt. Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Deshira Flankör (M), i nya området Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn. Foto: Pekka Pääkkö

Stora markägare pressar kommunen för att få bygga

Det är hårt tryck från markägare i Värmdö som vill bebygga sin mark. När de får nej kan vissa ta till plan B: Att avverka skog för att få in pengar.

  • Publicerad 13:55, 25 okt 2021

Kommunledningen i Värmdö är under stor press från privata markägare som vill få okej att bygga bostäder. Det rör sig om allt från små fastighetsägare som vill bygga några hus till stora markägare som planerar hela kvarter. Just nu är intresset störst att få bygga på Värmdölandet.

Ofta blir det nej med hänvisning till att deras mark inte finns med i kommunens översiktsplan för områden som får bebyggas, så kallade utredningsområden.

Andra skäl till ett nej är att infrastrukturen i Värmdö inte klarar av mer trafik. Nyligen beslutades att halvera byggtakten i kommunen de närmaste fyra åren just på grund av det. Det här skapar missnöje och frustration hos många markägare.

– Jag förstår att de vill bygga, de vill ju ha avkastning på sin mark. Men vi måste planera så att bebyggelse, infrastruktur och natur hänger ihop. Det är också vägledande när vi uppdaterar översiktsplanen, som vi sedan följer. Värmdöborna ska kunna lita på att vi följer det vi beslutat om, säger Dehira Flankör (M), ordförande i Värmdös kommunstyrelse.

Hotar med avverkning

I vissa fall leder det till att markägarna tar till plan B – att bedriva skogsbruk istället för att få in pengar. Där ingår att avverka skog. I ett försök att förhindra det har kommunen gett dem ett erbjudande – att hyra marken.

– Vid tätortsnära skog vill vi ofta bevara skogen och det händer att vi erbjuder oss att arrendera marken till ett belopp som motsvarar det de skulle ha fått in vid avverkning. På så sätt skyddar vi området. säger Deshira.

Hur kan ett sådant arrende se ut?

– Kommunen arrenderar i så fall hela eller delar av marken. I avtalet kan skrivas in att kommunen är ansvarig för eventuell skötsel och avverkning av skogen. Till en markägare, Byggkultur AB, har vi presenterat ett förslag där kommunen arrenderar delar av marken som vi anser är särskilt viktiga. Där föreslogs en arrendetid på tio år med ett årligt arrende på cirka 36 000 kronor. Men Byggkultur har avvisat detta.

Det är oftast när en översiktsplan ska uppdateras, alltså ritas om, som fastighetsägare hör av sig. Ibland bokar de ett möte för att presentera färdiga förslag, och det behöver inte alltid vara bostäder.

– Jag kommer precis från ett sådant möte med en markägare där jag hänvisade till översiktsplanen. Det är ganska vanligt att, som i det här fallet, de ändå föreslår att de bygger till exempel ett äldreboende och hoppas få kommunen som kund, säger hon.

LÄS ÄVEN De "tvingas" avverka 20 hektar skog

Uppvaktad. Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Deshira Flankör (M). Foto: Pekka Pääkkö

Värmdös översiktsplan

Värmdö kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, öp, som ska gälla fram till 2035. Där regleras hur och var Värmdö får bebyggas och vad politikerna vill prioritera. I nya öp föreslås nybyggen i första hand runt centrumområdena, och man vill bevara grönområden där det går.

Områden som föreslås utredas, alltså få bebyggas, är bland annat Mörkdalen och Skeviksodlingen, Kil, Hemmesta vägskäl och Smitväg Mölnvik.

Planen har varit ute på samråd för att få in synpunkter från kommuninvånarna, och andra, och hittills har cirka 130 synpunkter kommit in. Nästa skede blir granskning.

Visa merVisa mindre