I 16 av av länets 26 kommuner lever minst var tionde barn i familjer där inkomsterna är lägre än genomsnittet i kommunen. Foto: Mostphotos

Stora klyftor mellan barn i rika och fattiga familjer

Om du får nya vinterskor eller en cykel. Eller har råd att åka på semester. Det beror på var i Stockholm du bor. Skillnaderna mellan barns förutsättningar är stora.

  • Publicerad 04:49, 23 dec 2019

Barn är ett folk och de bor i ett främmande land.

Men i Stockholm kan barns olika uppväxtmiljöer te sig som ett främmande land. Det är nämligen mycket stora skillnader att födas i Rinkeby eller Täby.

Knappt ett av sex barn i Stockholms län växer upp i en fattig familj. Det innebär att familjen har en årsinkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten, 254 900 kronor före skatt.

För en tvåbarnsfamilj räknas låg ekonomisk standard som en månadsinkomst under 29 100 kronor före skatt, för en ensamstående förälder med två barn 23 100 kronor.

Det framgår av Regions Stockholms befolkningsprognos.

Fakta

Barnfamiljernas ekonomi i länets kommuner

I Stockholms län är medianlönen 254 900 kronor före skatt (2017). Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp som sorteras från den högsta till den lägsta lönen. Siffrorna är i procent.

Källa: Region Stockholm, SCB

Stora skillnader

Men det är stora skillnader mellan Stockholms kommuner och stadsdelar.

I Rinkeby växer nära vartannat barn – 47 procent – upp i en fattig familj. I Botkyrka är det mer än var fjärde.

I länets välbärgade områden däremot lever ungefär vart 20:e barn i en fattig familj.

Fakta

Barnfamiljernas ekonomi stadens stadsdelar

I Stockholms län är medianlönen 254 900 kronor före skatt (2017). Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp som sorteras från den högsta till den lägsta lönen. Siffrorna är i procent.

Källa: Region Stockholm, SCB