Endast fem procent av de boende i innerstan använder cykel. Foto: Mostphotos

Stora cykelsatsningar – men få som cyklar

En färsk undersökning visar att endast en av tjugo stockholmare använder cykeln som färdmedel.

  • Publicerad 08:22, 4 maj 2017

Det är vår och längs med stans cykelbanor trängs fler och fler cyklister. Men enligt en ny Novus-undersökning, genomförd på uppdrag av taxiappen mytaxi, skulle det kunna vara betydligt trängre.

Det är nämligen endast fyra procent av stockholmarna som väljer att cykla till jobbet. I Köpenhamn är motsvarande siffra 33 procent.

– Trots mycket tal bland politiker om att göra cykelmiljön bättre i Stockholm är det fortfarande, i ett internationellt perspektiv, få som cyklar, säger Vida Wachtmeister, marknadschef på mytaxi.

I Stockholms innerstad är det fem procent av de boende som oftast cyklar. Mellan män och kvinnor skiljer det sig inte nämnvärt åt när det kommer till cyklandet, däremot är skillnaden mellan könen större när det kommer till andra färdsätt.

69 procent av kvinnorna använder kollektivtrafiken som sitt primära färdsätt, mot endast 52 procent av männen.

Samtidigt är det nästan dubbelt så vanligt att män kör bil än kvinnor. 36 procent av männen väljer bil mot 21 procent av kvinnorna.

– Stockholm är den stad i Sverige som anses ha bäst kollektivtrafik. Ändå är det fler än var fjärde som primärt tar sig fram med sin bil, säger Vida Wachtmeister.

1015 stycken stockholmare har deltagit i undersökningen.

Frågan som ställdes i Novusundersökningen genomförd på uppdrag av mytaxi. Foto: mytaxi