Apple, Sture och Nobel. Vad tycker partierna egentligen om stans känsligaste byggen. Foto: Stefan Källstigen

Stora byggfajterna – så blir det efter valet

Vad tycker egentligen politikerna om Nobel Center och Applebutiken i Kungsan. Och tycker man att det ska rivas i Sturekvarteren? Mitt i frågade alla partier i stadshuset om några av stans känsligaste byggprojekt.

  • Publicerad 12:27, 4 sep 2018

Sturekvarteren – Sperlingens backe:

Sturekvarteren ska byggas om. Flera hus har varit aktuella för rivning, men förra vintern återremitterades ärendet till stadsbyggnadskontoret, men någon ny plan har inte presenterats.

Stora förändringar är på gång i Sturegallerian och runt Stureplan.

Så tycker partierna:

Socialdemokraterna: Bygg men ändra planerna. ”Vi är i grunden positiva till en utveckling av Sturekvarteren och projektet har utvecklats på ett positivt sätt från program till samråd. Det finns förbättringar att göra, ärendet är återremitterat. Bland annat för att minska rivningar och ta större hänsyn till befintliga verksamheter.”

Kristdemokraterna: Bygg enligt nuvarande planer.

Liberalerna: Stoppa bygget helt. Stureplan är en älskad plats i staden, det slår vi vakt om. Inga 1800-talshus ska rivas och nöjeslivets möjligheter att vara kvar på platsen måste säkras för framtiden.”

Feministiskt initiativ: Bygg men ändra planerna. ”En grundlig omarbetning krävs. Fokus måste ligga på att tillgängliggöra de kulturhistoriska värdena snarare än att öka antalet kvadratmeter kontor.”

Sverigedemokraterna: Bygg men ändra planerna. ”Vi vill gå mer varsamt fram. Riva så lite som möjligt och utveckla existerande byggnader. Vi finner Stoppa Stureplanernas förslag värt att titta vidare på.”

Centerpartiet: Bygg, men ändra planerna.  ”Vi är positiva till att Marmorhallarna och en ny tunnelbaneuppgång görs tillgängliga för stockholmarna. Därutöver är det viktiga att kultur- och nöjeslivet inte tvingas stänga ner under tio år. Renoveringar och uppgraderingar behöver göras, men aktuellt förslag går alldeles för hårt fram och riskerar Stureplan som Stockholms nöjesnav.”

Vänsterpartiet: Bygg, men ändra planerna.  ”Så att fler av byggnaderna bevaras.”

Miljöpartiet: Bygg, men ändra planerna. ”Miljöpartiet har länge varit kritiskt till att det riskerar bli för omfattande rivningar av Stureplanskvarteren. För att vi ska kunna ställa oss bakom någon förändring av kvarteren kräver vi att stora delar av rivningarna stoppas och att den ombyggnation som sker tydligt bidrar till att bevara och utveckla verksamheterna och de kulturhistoriska värdena i området. Med ombyggnationen vill vi bland annat möjliggöra att de anrika Marmorhallarna kan återskapas.”

Moderaterna: Stoppa planerna. Stureplankvarteret är en pärla i Stockholm och vi har drivit på emot rivningarna. Förslaget skulle innebära oacceptabelt stora ingrepp i kvarteret. En del av förslaget, renovering av marmorhallarna, ersätta garaget och bostäder på Grevturegatan, bör utredas vidare.”

Nobel Center på Blasieholmen:

Nobel Center på Blasieholmen har klubbats i kommunfullmäktige, men har överklagats. Mark- och miljödomstolen har därefter stoppat planerna, men det beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Vi frågade vilka partier som fortfarande vill se bygget och överklaga domen.

Det föreslagna Nobel Center. Foto från stadsbyggnadskontorets handlingar.

Socialdemokraterna: Bygg enligt nuvarande planer. Vi tycker Nobel center är viktigt för Stockholm och är dessutom av nationellt intresse. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen och nu återstår en rättprocess, vi kommer att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.”

Kristdemokraterna: Stoppa bygget helt.

Liberalerna: Stoppa bygget helt. Alla projekt ska utveckla Stockholms värden, inte förstöra dem. Vi kommer att rösta mot nuvarande förslag till Nobel Center i varje läge.”

Feministiskt initiativ: Stoppa bygget helt. Stockholm är inget museum och Feministiskt initiativ vill att även dagens arkitektur ska få ta plats i stadsbilden. Den föreslagna platsen är dock fel av fler orsaker. Ett Nobelcenter kan med en annan placering bidra till att skapa rörelse och attraktivitet i andra stadsdelar än just city.”

Sverigedemokraterna: Stoppa bygget helt. ”Gärna ett Nobelcenter, men inte på Blasieholmen.”

Centerpartiet: Bygg enligt nuvarande planer. Förslaget bidrar till att skapa en levande stads- och kajmiljö på en central outnyttjad plats.”

Vänsterpartiet: Stoppa bygget helt.

Miljöpartiet: Stoppa bygget helt. ”Miljöpartiet är positivt inställt till ett nytt Nobelcenter i Stockholm, men vi säger nej till nuvarande förslag och vill hellre att staden anvisar en annan lämpligare plats.”

Moderaterna: Bygg enligt nuvarande planer. Får vi en lagakraftvunnen plan kommer vi föra en dialog med stiftelsen om byggnadens utformning och gestaltning. Om mark- och miljööverdomstolen skulle fastställa mark- och miljödomstolens dom får vi ta ställning till hur vi då går vidare med Nobelcenter.”

Applebutik i Kungsträdgården:

Det föreslagna Applehuset i Kungsan. Skiss: Apple/Foster&Partners

Apple vill bygga en flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Ärendet är ute på samråd just nu.

Socialdemokraterna: Bygg, men ändra planerna.”Det är bra att pröva utformningen av Apples butik i en planprocess. Nu är ärendet ute på samråd  och utifrån de synpunkter som kommit in bedömer vi att projektet kommer att utvecklas och förbättras.”

Moderaterna: Avvaktar processen. Moderaterna vill ta ett helhetsgrepp om Kungsträdgården. Apple har nu reviderat sitt förslag till detaljplan, något vi arbetat för. Just nu pågår samrådet och sedan ska alla synpunkter sammanställas och tas i beaktande.”

Kristdemokraterna: Stoppa bygget helt.

Liberalerna:  Stoppa bygget helt.

Feministiskt initiativ: Stoppa bygget helt.

Centerpartiet: Bygg, men ändra planerna. ”Vi säger i nuläget varken principiellt nej eller ja till Apples planer. Det vi hittills sett från Apple är dock betydligt mer attraktivt än nuvarande utformning av platsen.”

Sverigedemokraterna: Stoppa bygget helt.

Vänsterpartiet: Bygg men ändra planerna. ”Vi är tveksamma till planen, allra helst skulle vi vilja att staden kunde återta marken och att platsen får bli en del av parken, men om det inte går att hindra Apple att bygga på platsen så ska byggnaden tydligt underordnas parken i övrigt.”

Miljöpartiet: Stoppa bygget helt.