Förtätas. Området mellan Viltklövervägen-Söderbergavägen i norr och Söderberga gårdsväg i söder i Råcksta ska bebyggas med nära 500 nya lägenheter. Infälld på bild, Stockholmshems ordförande Björn Ljung (L). Foto: Claudio Britos/Mitt i och Björn Dalin

Stora bostadsprojektet ska blanda hyresrätter med socialbostäder

Det stora bostadsprojektet nära Koppargårdens äldreboende i Råcksta ska integrera bostäder för socialt utsatta med vanliga hyresrätter. Det säger Stockholmshems styrelseordförande Björn Ljung (L) i samband med att detaljplanearbetet nu drar igång.

  • Publicerad 21:30, 27 dec 2020

– Vi blandar och integrerar bostäderna medvetet. I stället för att säga att "här har vi ett hus med bostäder för socialt utsatta" så får vi in dessa bostäder i de normala bostadsområdena, säger han.

200 slitna sociallägenheter i området ska först rivas och totalt sett blir det 30 färre sociallägenheter i området, som ligger öster om Råckstavägen.

Nära 500 lägenheter byggs genom ett tiotal lamellhus på fem våningar.

Kraftledning har tidigare hindrat bostäder i området

Råcksta-projektet blir möjligt eftersom den 12 kilometer långa kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, som går längs Råckstavägen, är på väg att grävas ner i marken.

I ett 20-tal år tillbaka har staden och kraftbolagen arbetat med att gräva ner kraftledningarna vilket gör en massa tidigare otillgänglig mark möjlig att bebygga.

Förtätning. Området mellan Viltklövervägen-Söderbergavägen i norr och Söderberga gårdsväg i söder ska bebyggas med nära 500 nya lägenheter. Foto: Claudio Britos.

Man måste planera för att ligga i framkant

Under 2022 väntas synpunkterna i detaljplaneprocessen eventuellt förändra detaljplanen och om två år planeras planen klubbas. Intill planeras även en grupp billiga Stockholmshus.

Björn Ljung tror inte att Råcksta-projektet försenas nämnvärt.

Byggs i trä

– Radhus och flerfamiljshus finns ju redan längs Råckstavägen. Men det är jättebra att de kringboende tidigt informeras om att det byggs, säger han.

Bostäderna ska byggas i trä så långt det är möjligt.

– Stockholmshusen byggs redan i stor utsträckning i trä och projektet blir mer klimatsmart då.

Byggstart om drygt 3 år

– Om kanske drygt 3,5 år sätter vi spaden i marken. Om två, tre år har ju trähusbyggandet kommit ännu längre. Man måste hela tiden planera för att ligga i framkant. Vi och andra bolag lär oss hela tiden genom andra trähus som byggs i landet.

Förtätning. Området mellan Viltklövervägen-Söderbergavägen i norr och Söderberga gårdsväg i söder ska bebyggas med nära 500 nya lägenheter. Foto: Claudio Britos

Vi har en stor efterfrågan på bostäder för socialt utsatta

Levande bottenvåningar planeras i husen och Stockholmshem tror att flera hyresgäster kommer att ha så kallade bokaler, det vill säga att de bor och har kontoret i samma lokal.

490 hyresrätter planeras i Råcksta

Till de sociala lägenheterna väntas ungdomar samt ensamstående vuxna och familjer som är socialt utsatta få tillträde.

Personal bistår socialbostäderna

Personal ska finnas till hands för att hjälpa de boende.

– Vi har en stor, stor efterfrågan på bostäder för socialt utsatta och det är väldigt, väldigt angeläget att vi lyckas bygga mer för dem, säger Björn Ljung.

Han drar paralleller kring ett liknande integrerat bostadsprojektet vid Kvarnbacksvägen i Riksby.

60 procent vanliga hyresrätter

– Där bygger vi runt Bromma flygplats och i första etappen kombinerar vi vanliga hyresrätter med genomgångsbostäder.

Totalt blir drygt 40 procent av Råcksta-bostäderna genomgångsbostäder och knappt 60 procent hyresrätter för allmänheten.

Allmännyttiga Stockholmshem och Familjebostäder byggstarter av nya bostäder i Stockholm senaste åren

2015: Cirka 745.

2016: Cirka 990.

2017: Cirka 830.

2018: Cirka 505.

2019: Cirka 1 265

2020: Prel: 865

Källa: Stockholmshem AB och AB Familjebostäder

Visa merVisa mindre