Gröngöling och blåklocka trivs på Stora Ängsnäs. Foto: Mostphotos

Stora Ängsnäs kan bli naturskyddsområde

Stora Ängsnäs, Järfällas artrikaste äng, kan få biotopskydd. Förslaget skickas nu ut på samråd.

  • Publicerad 15:55, 22 maj 2018

I dag är det biologiska mångfaldens dag. Det firar kommunen med att skicka förslag om att ge biotopskydd åt Stora Ängsnäs ut på samråd.

– Att skydda den innebär att Järfällaborna kan njuta av den unika naturen där även i framtiden, säger Amanda Palmstierna (Mp), ordförande för Tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Skyddet syftar till att bevara små mark- och vattenområden, så kallade biotoper, med hotade djur- eller växtarter. Stora Ängsnäs är Järfällas artrikaste äng och här finns bland annat rödlistade arter som hackspetten gröngöling och fjärilen “sexfläckig bastardsvärmare”.

Mitt i Järfälla har tidigare skrivit om att ett planerat bygge av en transformatorstation stoppats i området.

Bygge stoppat på unik äng

Om förslaget går igenom bidrar det till kommunens miljömål att öka arealen skyddad natur med minst 75 hektar innan 2025.