Utbyggnad. År 2050 ska reningsverket i Fors klara av en kapacitet på avloppsvatten från 47 000 invånare mot dagens 20 000. Foto: Ramboll

Stor utbyggnad av reningsverk på gång

Reningsverken i Dalarö och i Fors byggs nu ut, för att klara att invånarantalet mer än fördubblas.

  • Publicerad 14:02, 29 sep 2020

I takt med Haninges snabba förtätning och utbyggnad är taket snart nått för vad reningsverken i Fors, söder om Västerhaninge, och det
i Dalarö klarar av.

Båda ska därför byggas ut men också moderniseras för att klara de skärpta nationella reningskraven. År 2025 ska de nya reningsverken stå klara.

– De nya kommer att vara betydligt mer effektiva och driftsäkra än de befintliga, och med en modernare utrustning, säger Lise Langseth, VA-chef på kommunen.

Dubblerad kapacitet

I dag nyttjas reningsverket i Fors av cirka 19 000 invånare i Västerhaninge och Tungelsta, men med den nya utbyggnaden möjliggör man för att kunna öka till 37 000 invånare år 2050.

Påverkan för boende
i närområdet vad gäller lukt- och bullerstörningar ska vara fortsatt liten, enligt den miljö­konsekvensanalys som har gjorts.

Det renade avloppsvattnet­ ska fortsatt släppas ut i Vits­ån, men också via en ny utloppsledning till Horsfjärden mellan Snäckholmen och Berga.

Vattenkvalitet i Vitsån bedöms bli bättre i och med förbättrad rening vid det nya verket.

Bättre vatten

Även vattenkvaliteten i Vadviken bedöms bli bättre när fler fastigheter på Dalarö ansluts och utsläpp från enskilda avlopp reduceras.

I Dalarö tar reningsverket­ i dag emot avloppsvatten från 1 300 personer, men ska byggas ut för klara 4 000 personer.

Hit går Haninges avloppsvatten

Fors är Haninges största reningsverk och Muskö avloppsreningsverk är det minsta. Det finns också ett i Dalarö. Men det mesta avloppsvattnet går till Henriksdals i Danvikstull.