På vårdcentralen i Hökarängen från nästan var tionde patient vänta längre än en vecka. Foto: Stefan Källstigen

Stor skillnad i väntetid till vårdcentralen

Väntan på att få en läkartid på vårdcentralen har kortats, visar statistik från landstinget. Men det råder stora skillnader mellan vårdcentralerna i Farsta stadsdel.

  • Publicerad 15:00, 13 aug 2018

Nästan alla som söker vård på vårdcentralen får en läkartid inom sju dagar. Det visar ny statistik från Stockholms läns landsting.

Mätningar för våren 2018 visar att 94 procent av dem som bedöms behöva träffa en läkare får göra det inom vårdgarantins sju dagar.

Det gör att Stockholm är näst bäst i landet, bara Gotland klarar garantin bättre. Där är siffran 95 procent.

Snabbast i landet

Stockholm har satt upp fem dagar som mål, och där uppnås att 92 procent får träffa läkare inom fem dagar, vilket är bäst i landet.

– Ett jättebra kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Förra året var siffrorna några procent lägre. 

38 vårdcentraler klarar alla

Vid inte mindre än 38 vårdcentraler får 100 procent numera en tid hos läkare inom sju dagar.

Men fortfarande finns 26 vårdcentraler där var tionde patient får vänta längre än så.

För den som bor i Farsta stadsdelsområde kan det skilja mycket beroende på vilken vårdcentral man hör till.

På Capio i Gubbängen fick 100 procent en tid inom sju dagar. På Vårdcentralen Hökarängen var motsvarande andel bara 91 procent.

Hur klarar din vårdcentral garantin? Sök själv i tabellen.