Agneta Hjärtfors och Micke Hansson bor i Granängsringen och har tagit båda doserna av covidvaccinet. ”Skulle det bli aktuellt skulle jag ta en tredje”, säger Micke och får medhåll av Agneta. Foto: foto: Simon Rehnström

Stor skillnad i hur många som tagit vaccin i Tyresö

Skillnaderna är stora i hur många som vaccinerat sig mot covid-19 i olika delar av Tyresö. I Granängsringen har 51 procent tagit två doser. I andra områden är över 80 procent fullvaccinerade.

  • Publicerad 11:10, 20 okt 2021

Granängsringen är det område i Tyresö där lägst andel har tagit två doser av covidvaccin, enligt nya siffror från Region Stockholm.

Här är 51 procent fullvaccinerade. Granbacksvägen intill är det andra området i Tyresö där andelen ligger under 60 procent.

Agneta Hjärtfors och Micke Hansson promenerar på gångvägen genom Granängsringens innergård. För dem var det självklart att ta båda sprutorna. De skulle ta en tredje utan att tveka.

– Jag vill inte ha den här covidskiten kvar, säger Agneta.

Varför Granängsringen sticker ut när det gäller vaccineringen är svårt att veta, konstaterar de.

– Det bor mycket människor från olika kulturer här. Kanske en del handlar om språkförbistring, gissar Micke Hansson.

84 procent som högst

Statistiken från regionen visar att 74 procent i Tyresö kommun var fullvaccinerade den 30 september. Det är att jämföra med cirka 77 procent i Sverige vid samma datum.

Spannet inom Tyresö är stort och sträcker sig från 51 procent i Granängsringen till över 84 procent i husområdet runt Bondevägen mindre än en halv kilometer därifrån.

Andra områden som har nått över 80 procent är Fårdala, Södergården och Trollbäcken och Krusboda.I

Vaccinerade i Tyresö

Andel vaccinerade, 16 år och uppåt, med två doser. Statistik från 29 september. Indelning enligt Region Stockholms basområden.

Granängsringen51%

Granbacksvägen54%

Pluggvägen62%

Granitvägen66%

Östra Farmarstigen 66%

Simvägen 67%

Västa Farmarstigen 71%

Raksta, Solberga, Bergholm72%

Yttre Brevik och öa74%

Strand Syd, Gimmersta74%

Inre Brevi: 75%

Skälsätra75%

Norra Lindalen 76%

Öringe 76%

Tyresö centrum 76%

Norra Bollmora 77%

Södra Lindalen 78%

Strand Norr 79%

Östra Bollmora 79%

Södra Hanviken80%

Krusboda 80%

Tyresö Strand, centrum 80%

Västra Fårdala 81%

Centrala Trollbäcken 81%

Västra Trollbäcken 81%

Vissvass81%

Södergården 81%

Norra Hanviken 82%

Fårdala 83%

Bondevägen 84%

Visa merVisa mindre

I Tyresö har det sedan i juni gått att vaccinera sig vid mottagningen i Kvarnhjulet. Den stängde i slutet av september.

”Regionen anpassar löpande verksamheten för att matcha kapacitet gentemot efterfrågan med fokus på att säkerställa god tillgänglighet i de områden med lägst vaccinationstäckning”, skriver Linda Bengtsson vid regionens presstjänst som förklaring.

De Tyresöbor som vill vaccinera sig får i stället vända sig till någon av de andra runt 30 mottagningarna i länet. De närmaste ligger i Nacka och Haninge.

Fler vaccinbussar

Regionen har riktat olika insatser mot områden med lägre vaccinationstäckning.

Vaccinbussen – tillfälliga liksom regelbundna – är ett exempel. I dem går det att ta vaccin utan att boka tid. Fem nya bussar ska sättas in för att nå personer som bor i områden med låg täckning, meddelande regionen nyligen. Om Tyresö kommer att få besök var inte klart när den här artikeln skrevs.

”Planering och samordning runt vilka områden de nya vaccinbussarna ska besöka pågår just nu”, skrev Linda Bengtsson då.

Vårdcentraler ringer upp

I ett pilotprojekt kommer vissa vårdcentraler att kontakta ovaccinerade patienter och erbjuda vaccin. Och alla vårdgivare kan numera via en särskild telefonlinje boka vaccintid för patienter som är på besök. Huvudansvaret för vaccinationerna ligger på regionen.

– Kommunens ansvar är att underlätta så att vaccinationen möjliggörs på bästa sätt. Vi har bland annat upplåtit Kvarnhjulet som ligger bra till geografiskt för att underlätta för det område med låg vaccinationstäckning, säger John Henriksson, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen.

Varför tror ni att färre vaccinerar sig i vissa områden?

– Det är väldigt svårt att veta varför, om det handlar om religiösa skäl, etiska, rädsla eller annat. Vi kan bara spekulera. I slutändan är det upp till var och en och ta sitt eget beslut.

Förvaltningschef John Henriksson. Foto: Liza Simonsson

När Mitt i Tyresö pratar med honom har kommunen nyligen fått vaccinstatistik på områdesnivå Tyresö.

– Vi har tidigare haft statistik på kommunnivå och där har vi haft en bra vaccinationsgrad, säger John Henriksson.

Vill ha bussbesök

Kommunen ska nu samarbeta med det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder för att nå fler i områden med låg täckning, enligt honom.

– Vi ska titta på vad vi kan göra för att motivera till eller underlätta för vaccinering. Vi har också tagit kontakt för att se om det är möjligt att få besök av en vaccinationsbuss.

Vad tycker du om att knappt hälften är fullvaccinerade här?