Stor satsning på psykiatrisk vård vid Nacka sjukhus

Efter två års ombyggnad invigs på fredagen 96 platser för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. Satsningen ska också innebära 150-200 nya anställningar. De första patienterna flyttar in på måndagen.

  • Publicerad 14:00, 22 nov 2019

Ombyggnaden startade 2017 och har kostat 400 miljoner. De lokaler som invigs vid Nacka sjukhus på fredagen är moderna och anpassade till så kallad personcentrerad vård. Det innebär, enkelt beskrivet, att vården ska utgå från patientens egna berättelser.

Satsningen är ett tillskott med 65 platser jämfört med de 31 som fanns på sjukhuset tidigare.

– Denna utökning av vårdplatser påverkar hela regionen i positiv riktning och vi kommer nu kunna vara rustade för nästa patient som kommer med akut behov av vård, säger Svante Nyberg, verksamhetschef för Psykiatri Södra i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Nacka sjukhus. Foto: Most Photos

Vården kommer att vara uppdelad på flera avdelningar, med inriktningarna allmänpsykiatri, psykos, affektiv/bipolär och äldrepsykiatri.

Eftersom det handlar om heldygnsomsorg behövs mycket personal.

– Vi kommer att nyanställa mellan 150 och 200 personer, uppger Svante Nyberg.