RENAS. Ulvsundasjön är ett av Solnas vatten som ska bli renare på sikt. Foto: Leif Oldenburg

Stor satsning för bättre vatten i Solna

Förra året beslutade Solna stad om ett åtgärdsprogram för renare i vatten. I år kommer även Ulvsundasjön, Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan att ses om.

  • Publicerad 12:00, 6 mar 2019

Förra året påbörjades ett åtgärdsprogram för ett minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. I år kommer Solna att fortsätta satsningen till fler vattendrag i kommunen, vilket klubbades i kommunstyrelsen förra veckan.

Idag är Ulvsundasjön, Edsviken och Lilla Värtan övergödda med höga halter av näringsämnen, speciellt fosfor. Dessutom förhöjda halter av miljögifter i vatten och sediment. I Igelbäcken finns det också miljögifter.

För att få bukt med dessa problem har Solna stad tagit fram två lokala åtgärdsprogram. Det ena berör bara Ulvsundasjön och det andra programmet de övriga tre vattendragen/havsvikarna.

– Nu går vi vidare i arbetet med att göra våra sjöar, vattendrag och havsvikar rena. Solna beslutar om konkreta åtgärder, samtidigt som vi samarbetar med våra grannkommuner för att gemensamt kunna uppnå EU:s vattendirektiv om god vattenstatus 2027. När det gäller Lilla Värtan är vi dessutom först med att påbörja insatserna, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Samma procedur

Samma åtgärder som som redan finns beslutade för Brunnsviken ska brukas för de övriga fyra. Programmet har fem platsspecifika åtgärder som bland annat innefattar att utveckla dagvattenstråk, dammar och växtlighet. Dessutom ska man ta hänsyn till vattnet vid om-nybyggnationer i stadsmiljön.

Målsättningen är att uppnå god ekologisk och kemisk status, senast 2027, för att uppnå EU:s vattendirektiv. 

– Frågan om rent vatten är väldigt viktig för Solna. Närheten till vatten är en del av Solnas charm. Många badar, fiskar och promenerar längs stränderna. Det är angeläget att belastningen av miljögifter och övergödning minskar. Därför är insatserna för Ulvsundasjön, Edsviken, Lilla Värtan och Igelbäcken betydelsefulla, säger Victoria Johansson (MP), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

"Få bort gamla synder"

Kommunalrådet Anna Lasses (C):

– En stor del av de miljögifter och föroreningar som hamnar i våra vatten kommer från till exempel biltrafik, byggarbetsplatser och konstgräsplaner. Det vi gör nu är att dels få bort gamla synder, men också att förebygga så att det inte hamnar i våra vatten överhuvudtaget. På lång sikt är det här avgörande för att vi ska ha rent vatten i Solna.