Vy från Tegelbacken efter rivningen och nybyggnationen. Foto: BAU arkitekter

Stor rivning i City bollas mellan domstolar

Planen att riva en byggnad på Tegelbacken och bygga nytt har tidigare stött på patrull och har överklagats flera gånger. Nu har mark- och miljööverdomstolen valt att återvisa målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

  • Publicerad 20:00, 25 nov 2019

Det är fastigheten intill Sheraton hotell, Snäckan 8, som är föremål för diskussion. Skanska vill riva byggnaden för att bygga en ny 4,5 meter högre. Dessutom skulle det nya huset bli tio meter större ut mot Rödbodgatan.

Den nya byggnaden skulle ge plats för cirka 1860 arbetsplatser jämfört med dagens 700 med publika lokaler i bottenvåningen.

I slutet av sommaren 2018 klubbades planen i stadsbyggnadsnämnden med målet att komma igång med rivningen vid årsskiftet. Men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av Samfundet S:t Erik som menar att förslaget skulle påverka riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. De anser att dagens byggnad kan tillgodose fastighetsägarens behov.

"En rivning av byggnaden är således oförenligt både med det höga kulturhistoriska värdet och hållbarhetsperspektivet" skriver samfundet till exempel.

Stor rivning i centrala Stockholm överklagas

Mark- och miljödomstolen avvisade i november förra året överklagan för att de inte ansåg att Samfundet S:t Erik hade klagorätt, men beslutet överklagades då till mark- och miljööverdomstolen som nu gör en annan bedömning och återvisar målet till domstolen.

Man hävdar samfundets rätt att låta få planen prövad och skriver bland annat i beslutet att "planen avser ett område som har utpekats av Riksantikvarieämbetet som riksintresse ”Stockholms innerstad med Djurgården”. Som uttryck för riksintresset har bland annat angetts fronten mot vattenrummen och stadssilhuetten med den begränsade hushöjden.

En prövning av den aktuella detaljplanen ska således ske utifrån ovan nämnda bestämmelser och avse dess påverkan på kulturmiljön."

Så nu, ett år efter mark- och miljödomstolens beslut att samfundet inte hade klagorätt, ska Stockholms stads beslut prövas i mark- och miljödomstolen.