Byggs om. Många Danderydsbor har reagerat på den trafikfarliga korsningen. Foto: Anton Kyhlbäck

Stor risk för olyckor i korsning

Trafikkontorets utredning om Invernesskorsningen är klar. Nu sammanträder trafiknämnden för att de diskutera de olika förslagen som ska göra den säkrare.

  • Publicerad 11:50, 2 dec 2020

En bredare gång- och cykelbana och nya trafikljus. Det föreslår tekniska kontoret för att göra Invernesskorsningen säkrare.

I dag sammanträder tekniska nämnden i Danderyd för att diskutera frågan.

– Vi ska se över möjligheter kring medfinansiering. Förhoppningsvis kan korsningen bli klar till 2022, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i nämnden.

Frågan har debatterats

Tidigare i år lyftes frågan om säkerheten i korsningen. "Ingen vill vara involverad i en olycka som dödar eller skadar en cyklist" skrev då en Danderydsbo i ett debattinlägg, som även bemöttes av Bengt Sylvan.

Under året har tekniska kontoret samlat in synpunkter från medborgare och tagit upp frågan med Region Stockholm, Trafikverket och Arriva.

Risk för olyckor

Deras utredning visar bland annat att cyklister kommer i för hög hastighet, det är begränsad sikt, otydlig utformning av korsningen och att det finns en risk för allvarliga olyckor.

Bengt Sylvan (L) har tidigare uppmärksammat att kommunen har gjort en rad åtgärder för att göra korsningen säkrare, bland annat anlagt busskuddar och infört stopplikt.

Det har dock inte räckt.

– Nej, och nu har vi tagit dit expertis för att se över nya lösningar. Viktigt att det vi gör blir rätt, så att den farliga korsningen blir säkrare.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret har lämnat två förslag till kommunen som båda innehåller en breddning av gång- och cykelbanan.

I det andra förslaget föreslås att hela korsningen regleras med trafikljus. Proktetet beräknas kosta sex miljoner kronor.