Dålig belysning är en anledning till att många känner sig otrygga. Foto: Mostphotos

Stor otrygghet bland funktionsnedsatta

Otryggheten är stor bland dem som lever med en funktionsnedsättning i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen. I Älvsjö uppger 20 procent att de blivit utsatta för hot och i Skärholmen har 11 procent utsatts för sexuella trakasserier.

  • Publicerad 09:30, 20 jul 2018

Det är Stockholms stad som genomför trygghetsmätningen, och under våren 2017 gjordes den för tredje gången. Nu har svaren från dem som lever med en funktionsnedsättning presenterats – och de är nedslående. 

Våld, hot och sexuella trakasserier

13 procent av dem som bor i Skärholmen uppger att de under det senaste året varit utsatta för fysiskt våld. 8 procent har blivit rånade och 11 procent utsatta för sexuella trakasserier. Bland dem utan funktionsnedsättning är siffran bara 2, 5 och 3 procent i stadsdelen.

I Hägersten-Liljeholmen uppger 4 procent att de under det senaste året varit utsatta för fysiskt våld. 3 procent har blivit rånade och 6 procent utsatta för sexuella trakasserier.

I Älvsjö svarar 4 procent att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, 2 procent har blivit rånade och ingen utsatt för fysiskt våld. Däremot har 20 procent blivit utsatta för hot som har gjort dem rädda.

I Skärholmen har 14 procent utsatt för hot som gjort dem rädda och i Hägersten-Liljeholmen 6.

Stor oro för att bli utsatt

Och oron för att utsättas för brott är stor, i både Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen. 36 procent av de funktionsnedsatta i Älvsjö har oroat sig för att bli utsatta för ett brott minst en gång i månaden. I Skärholmen oroar sig 28 procent, och i Hägersten-Liljeholmen 21 procent.

– Resultatet är slående och ett stort bekymmer. Att de som redan kan ha svårt att värja sig eller skydda sig ska behöva känna sig så här oroliga, det är skamligt säger Johan Nilsson (M), vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd och ledamot i kommunfullmäktige, i ett pressmeddelande.

Många oroar sig dessutom för att utsättas för överfall eller våld utanför hemmet; 37 procent i Skärholmen, 31 i Älvsjö och 15 i Hägersten-Liljeholmen.

”Mer belysning”

Moderaterna skriver i ett pressmeddelande att de funktionsnedsattas situation måste beaktas – och att krafttag måste tas för att göra någonting åt otryggheten.

– Ett problem som ofta återkommer är mörka platser. Det måste enkelt kunna åtgärdas med mer belysning. Därför vill vi satsa på ett omfattande belysningsprogram som en del i trygghetsarbetet, säger Johan Nilsson.

– I övrigt är det en god blandning mellan brottsförebyggande arbete, men också aktivt arbete med ordningsvakter, polis och övervakning.