Likartat. "Det som är tråkigt är att områden förlorar sin karaktär när byggherrar bygger flera identiska parhus såhär", säger Bromma kyrkbon Inger Larsson. Foto: Mikael Andersson

Stor oro när villaområden spontanförtätas

Den så kallade spontanförtätningen i Brommas villakvarter fortsätter. I Bromma kyrka rivs nästan ett helt kvarter med villor för att ge plats åt parhus. Sex hushåll ska istället bli minst 16. Och bland politikerna råder en osäkerhet kring vad som är tillåtet att göra – eller stoppa.

  • Publicerad 11:34, 28 jun 2018

I Bromma kyrka, där Attundavägen och Bromma kyrkväg möts, kryllar det av byggarbetare. Här har sex villor bredvid varandra köpts upp av två olika byggherrar. Villorna ska rivas och ersättas med parhus. På tre av tomterna är de gamla husen redan borta och de nya parhusen har börjat ta form.

– Under de 40 år jag har bott här har Bromma kyrka förtätats och förändrats hela tiden och det är oftast ingen som har motsatt sig det. Men det blir en väldigt stor förändring när man river ett helt kvarter, säger Inger Larsson, som själv bor i Bromma kyrka och tillsammans med flera grannar ser på utvecklingen med oro.

LÄS ÄVEN: Ökat intresse för att spontanförtäta villa-Bromma

Enligt Inger Larsson har flera av grannarna blivit erbjudna att sälja husen direkt till byggherrarna, trots att de egentligen inte legat ute till försäljning.

Om alla de sex tomterna bebyggs på det sätt som byggherrarna önskar kommer sex hushåll istället förvandlas till åtminstone 16 stycken.

– Det som är tråkigt är att områden förlorar sin karaktär när byggherrar bygger flera identiska parhus såhär, säger Inger Larsson.

Politiker skeptiska

Det är inte bara grannar som är skeptiska till den här typen av förtätning. Även på politisk nivå råder tveksamheter. Strax innan midsommar var ett förslag till detaljplaneförändring för två av tomterna i Bromma kyrka uppe i stadsbyggnadsnämnden. Med en ny detaljplan ville byggherren få tillstånd att bygga fler bostäder än vad som idag är tillåtet på tomterna.

Men då valde politikerna att inte fatta något beslut i frågan. Anledningen: partierna ska först gemensamt få lära sig om vad som egentligen gäller, vad de kan säga nej till och när gällande lagar helt enkelt gör att de måste låta den här typen av exploatering ske.

– Från vår sida ser vi en problematik kring den här utvecklingen. Men samtidigt måste vi ta beslut som är rättssäkra ur alla aspekter. Och då tyckte vi det var bra att ha en föredragning och bjuda in de andra partierna så alla får samma information kring förutsättningarna, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Vad är problematiken med utvecklingen?

– Det är en utveckling som sker på ett sätt som kanske inte stämmer överens med vad politiken tycker är önskvärt ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

Efter sommaren sammanträder politikerna i stadsbyggnadsnämnden på nytt och då ska beslutet om de två tomterna i Bromma kyrka åter upp för diskussion.

Tveksamt. "Det är en utveckling som sker på ett sätt som kanske inte stämmer överens med vad politiken tycker är önskvärt ur ett stadsbyggnadsperspektiv", säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S). Foto: Mikael Andersson