Byggboom. 6 000 inflyttningsklara studentbostäder i Stockholmsregionen har varit målet för projektet Sthlm6000+. Det väntas vara uppnått nästa år. Foto: Karin Nilsson

Stor ökning av studentlägenheter

Det byggs allt fler studentbostäder i Stockholm. Under 2018 väntas man nå målet som sattes upp för fem år sedan: 6 000 nya studentbostäder i regionen.

  • Publicerad 07:11, 27 dec 2017

Sthlm6000+ drog igång 2013, med Akademiska hus som en av initiativtagarna, och har med tiden kommit att involvera hela 46 aktörer – alltifrån Stockholms stad, KTH, Karolinska institutet, Södertörns högskola och Stockholms universitet till ett 20-tal byggföretag.

Nästan 4 500 studentbostäder byggdes mellan 2013 och 2017 inom ramen för projektet, enligt den slutrapport som nyligen presenterats för Sthlm6000+. Det är en ökning av studentbostadsbyggandet "med 1 877 procent jämfört med perioden 2008-2012".

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det gemensamma målet om 6 000 inflyttningsklara studentbostäder bedöms vara uppnått nästa år. En tidig krismedvetenhet kring studentbostadsbristen, en stor bredd av aktörer och ett konkret mål om 6 000 bostäder lyfts alla som bidragande orsaker till detta.

Byggandet är dock ojämnt fördelat och fortfarande saknas studentbostäder i 13 av länets 26 kommuner. De flesta av dessa kommuner planerar heller inte att bygga studentbostäder under de kommande åren.

Sthlm6000+ avslutas i år men ytterligare cirka 6 500 studentbostäder finns i detaljplaner till 2020 i Stockholmsregionen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android