Ökning. Antalet kvinnor i stadsdelen Spånga-Tensta som söker hjälp efter att ha utsatts för våld i en nära relation har ökat för varje år de senaste åren. Foto: Mostphotos

Stor ökning av anmälningar om relationsvåld

Socialtjänsten i Spånga-Tensta tror att det egna fältarbetet är främsta orsaken till att de i fjol fick vetskap om betydligt fler våldsutsatta kvinnor än tidigare år. Akademikerförbundet SSR håller delvis med men tror att pandemins effekt ännu inte kan summeras.

  • Publicerad 12:00, 17 maj 2021

Vi ser alltid en effekt när vi haft en drive

I fjol sökte ytterligare 54 kvinnor hjälp av socialtjänsten i Spånga-Tensta där kvinnorna uppgav att de utsatts för våld i en nära relation.

Totalt hade socialtjänsten i fjol kännedom om 234 kvinnor som levde i den situationen, en ökning med 30 procent jämfört med året innan.

Det handlar om nästan en dubblering av antal hjälpsökande kvinnor i stadsdelen om man jämför med situationen några år tillbaka i tiden, 2017, då socialtjänsten kände till 124 kvinnor.

Att fler söker hjälp tror socialtjänsten främst beror på det egna fältarbetet.

– Relationsvåldsteamet jobbar väldigt aktivt i den här frågan, då förväntar vi oss att det ska bli en ökning. Vi vill att ingen ska bli utsatt, säger Neda Jazayeri, enhetschef på socialtjänstens relationsvåldsteam.

Enligt Neda Jazayeri brukar de se en ökning av hjälpsökande när de gör insatser ute på fältet.

– Vi ser alltid en effekt när vi haft en drive, att antalet som söker hjälp ökar.

"Utbildning bidragit"

Även interna utbildningar av personalen tror Jazayeri bidrar till det ökande antalet hjälpsökande, utbildningar som underlättat för personalen att ställa frågor.

Också pandemin kan vara en del av förklaringen, tror Jazayeri.

– Pandemin kan ha absolut ha haft effekt, men vi har sett ökning generellt de senaste åren. Det är svårt att säga att just pandemin är huvudorsaken.

Finns ett mörkertal

Marcus Sjöberg, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Stockholms stad, som bland annat organiserar socialsekreterare, delar till en viss del Neda Jazayeris uppfattning:

– I hela staden har man de senaste åren arbetat med personalens utbildning och arbetsmetoder om våld i nära relationer, det är absolut ett resultat av det arbetet.

Samtidigt finns en oro bland socialsekreterare vad pandemin inneburit:

– Man misstänker att våld mot kvinnor kan ha ökat under pandemin men att man inte märker av det förrän det nya normala inträder för att det finns dolt mörkertal. Förklaringen ligger någonstans i båda de här men det är för tidigt att landa i vad pandemin betytt, säger Marcus Sjöberg.

Hur stort är mörkertalet?

– Det är jättesvårt att svara på, det handlar om att som individ vara medveten om att man är utsatt för våld, att det kan handla om olika sorters våld, som fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt våld, säger Neda Jazayeri.

Med ekonomiskt våld avser Jazayeri när den utsatta parten inte tillåts bestämma över sin egen ekonomi.

Statistik

Antal personer i stadsdelen Spånga-Tensta som utsatts för våld i en nära relation och som är kända av socialtjänsten:

2020

Kvinnor 234

Män 8

2019

Kvinnor 180

Män 14

2018

Kvinnor 145

Män 16

2017

Kvinnor 124

Män 13

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre