NY BOENDEFORM. Ägarlägenheterna i Stockholm blir allt fler. Foto: Mostphotos

Stor ökning av ägarlägenheter i Stockholm

Det byggs allt fler ägarlägenheter i Stockholm. Antalet bostäder har tiodubblats på ett år, skriver Hem&Hyra.

  • Publicerad 05:13, 20 okt 2020

Ägarlägenheter är en upplåtelseform för bostäder som kom till Sverige 2009. De innebär att den som köper en ägarlägenhet blir lagfaren ägare, vilket bland annat ger frihet att hyra ut bostaden utan tillstånd. Tidigare har boendeformen varit mest vanlig i fjällen.

Allt fler ägarlägenheter byggs nu runt om i stan. Antalet har gått från 100 till 1000 under perioden juli 2019 – juli 2020, rapporterar Hem&Hyra.

– Ägarlägenheter vänder sig till ett ganska smalt segment, då de är dyrare att köpa än bostadsrätter, säger Helena Dalhamn, affärsområdeschef för samhällsbyggnad och fastighetsutveckling inom Svefa, till Hem&Hyra.

Flera håll i Stockholm

I Liljeholmen bygger JM drygt 180 ägarlägenheter. Och i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm har Kärnhem bostadsproduktion AB fått markanvisningen att bygga 160 ägarlägenheter. Även ett byggprojekt inom Fokus Skärholmen är aktuellt för detta ändamål, markanvisning för att bygga cirka 80 lägenheter har gått till RAW Property AB.


Enligt Stefan Björk, utredare på Hyresgästföreningen, lanseras bostäderna som spekulationsobjekt för privatpersoner, eftersom de kan generera bra pengar då de hyrs ut i andrahand.

– De kan hyra ut lägenheten till vem du vill, vilket vi är väldigt skeptiska till då det skapar fler osäkra hyreskontrakt, säger Stefan Björk till Hem&Hyra.

Oppositionen kritisk

Att det planeras för ägarlägenheter är ett ”paradigmskifte i Stockholms bostadspolitik” menar oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S)

– Man öppnar upp för ägarlägenheter på ett sätt som staden aldrig gjort tidigare. Det är politiskt och en tydlig ny inriktning för vilken typ av bostäder den borgerliga majoriteten vill ha, säger hon och menar vidare att ”spekulationsinslaget på bostadsmarknaden kommer att öka med ägarlägenheter och även andelen som har osäkra hyresförhållanden.”

Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden, säger till Hem&Hyra att de inte har något uttalat mål för markanvisningar till ägarlägenheter och att det inte är något som exploateringskontoret arbetar aktivt med.