Busstrafiken ses över. Här är listan över de linjer som hotas. Foto: Andreas Enbuske

Stor nedskärning i busstrafiken – Här är linjerna som kan drabbas

Över 133 busslinjer i Stockholms län är under översikt. Här är alla linjer som kan komma att dras in eller skäras ner.

  • Publicerad 14:20, 9 sep 2015

Under tisdagens trafiknämnd i landstinget beslutades det att busstrafiken kommer ses över. Här är listan över vilka bussar som kan få färre avgångar eller dras in helt.

Linje 71

Slussen – Jarlaberg (Nacka/Söderord)

Turutbudet minskas från 6/12 -till 7,5/15-minuterstrafik morgon- och eftermiddagsrusning vardagar sträckan Sickla udde/Jarlaberg-Slussen.

Linje 113

Blackebergs gård –Solna Centrum (Solna)

Turutbudet minskas genom att varannan avgång i rusningstid på sträckan Sundbybergs torg – Solna centrum dras in vardagar.

Linje 127

Brommaplan – Nockebyhov (Stockholm Västerort)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik vardagar i från cirka klockan 06 till 09 samt från cirka klockan 15 till 19.

Linje 133

Liljeholmen-Ekensberg (Stockholm Söderort)

· Turutbudet minskas från 7,5 - till 10 - minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 på vardagar.

· Turutbudet minskas från 15 - till 20-minuterstrafik från cirka klockan 09 till 15 vardagar och mellan cirka klockan 11 och 18 under lördagar och söndagar.

Linje 134

Liljeholmen-Östbergahöjden(Stockholm Söderort)

·Turutbudet minskas från 7,5 -till 10-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 på vardagar.

·Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik före cirka klockan 10 helger.

Linje 135

Mälarhöjden –Vårberg (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden dels senareläggs med cirka 30 minuter vardags-och helgmorgnar dels förkortas med cirka 60 minuter vardagskvällar i riktning mot Vårbergs centrum.

Linje 141

Telefonplan –Långsjö torg (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas från 10-till 12-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 på vardagar samt från 10-till 15-minuterstrafik från cirka klockan 15 till 19 på vardagar.

Linje 142

Telefonplan – Älvsjö station (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas från 7,5-till 10-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 samt från cirka klockan 15 till 19 på vardagar.

Linje 143

Liljeholmen – Älvsjö station – Högdalen (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas från 7,5-till 15-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 undervardagar på sträckan Älvsjö station-Liljeholmen i riktning mot Liljeholmen.

Linje 144

Gullmarsplan – Älvsjö station – Fruängen (Stockholm Söderort)

·Turutbudet minskas från 6/12-till 7,5/15-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 samt från cirka klockan 15 till 19 under vardagar på sträckan Älvsjö station/ Fruängen-Gullmarsplan.

·Turutbudet minskas från 10/20-till 15/30-minuterstrafik cirka klockan 09 till 15 vardagar och mellan cirka klockan 11 och 18 under lördagar och söndagar på sträckan Älvsjö station/ Fruängen-Gullmarsplan.

Linje 154

Liljeholmen – Älvsjö station(Stockholm Söderort)

Linjen läggs ner i sin helhet. Resenärer till/från Partihallarna hänvisas till linje 134 som får ändrad linjesträckning från cirka klockan 06 till 09 samt från cirka klockan 15 till 19 på vardagar.

Linje 160

Gullmarsplan –Årstaberg – Liljeholmen (Stockholm Söderort)

·Turutbudet minskas från 5-till 6-minuterstrafik cirka klockan 6.30-7 samt från 2-4-till 5-minuterstrafik cirka klockan 7-9 under vardagar på sträckan Gullmarsplan-Årstaberg.

·Turutbudet minskas från 4-till 5-minuterstrafik från cirka klockan 15 till 19 under vardagar på sträckan Gullmarsplan-Årstaberg.

·Turutbudet minskas från 7,5/15-till 10/20-minuterstrafik från cirka klockan 09 till 15 under vardagar på sträckan Årstaberg/ Liljeholmen-Gullmarsplan.

·Turutbudet minskas från 5-till 7,5-minuterstrafikunder lördagar mellan cirka klockan 11 och 18 på sträckan Gullmarsplan-Årstaberg.

Linje 161

Gröndal –Midsommarkransen –Bagarmossen (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka

60 minuter sena fredags-och lördagskvällar sträckan Majstångsvägen-Bagarmossen.

Linje 163

Kärrtorp –Bredäng –Sätra industri (Stockholm Söderort)

·Turutbudet minskas från 10-till 12-minuterstrafik från cirka klockan 15 till 19 under vardagar.

·Turutbudet minskas från 12/10-till 24-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 samt från cirka klockan 15 till 19 under vardagar på sträckan Bredäng-Sätra industri.

·Sträckan Bredäng-Sätra industridras inhelt under högsommarperioden vilket ungefär är juli månad.

Linje 164

Södersjukhuset –Valla torg (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka 5 timmar vardagskvällar samt 7 timmar helgkvällar sträckan Gullmarsplan-

Sköntorp. Det betyder att linjen får trafik fram till cirka klockan 19.30 vardagar respektive cirka klockan 17.30 helger.

Linje 165

Liljeholmen – Farsta centrum(Stockholm Söderort)

·Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden på linje 167 förkortas med cirka 20 minuter under eftermiddagsrusning vardagar i riktning mot Liljeholmen. Även tillhörande avgång på linje 165 i riktning mot Liljeholmen tas bort.

·Turutbudet minskas från 15-till 20-minuterstrafik från cirka klockan 13 till 15 under vardagar.

·Turutbudet minskas från 10-till 20-minuterstrafik under lördagar mellan cirka klockan 11 och 18 på sträckan Högdalen-Farsta centrum.

Linje 167

Älvsjö station –Farsta centrum(Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden på linje 167 förkortas med cirka 20 minuter under eftermiddagsrusning vardagar i riktning mot Liljeholmen. Även tillhörande avgång på linje 165 i riktning mot Liljeholmen tas bort.

Linje 168

Gullmarsplan –Östbergahöjden (Stockholm Söderort)

·Turutbudet minskas från 15-till 20-minuterstrafik från cirka klockan 06 till 09 samt från cirka klockan 15 till 19 på vardagar.

·Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka 3 timmar vardags-och helgkvällar. Det betyder att linjen får trafik fram till cirka klockan 19 alla dagar.

Linje 172

Skarpnäck –Norsborg (Botkyrka)

Stomlinjen kortas av till att endast trafikera sträckan Skarpnäck-Hallunda centrum. Resenärer på borttagen delsträcka hänvisas till tunnelbana.

Linje 176

Mörby station –Stenhamra (Ekerö)

·Turutbudet minskas från 10-till 15-minuterstrafik fram till klockan 10.00 och efter klockan 18.40 helger.

·Turutbudet minskas från 10-till 15-minuterstrafik efter klockan 20.00 samt minskastidiga mornar.

·Extraavgångar i högtrafik för linjen dras in.

Linje 177

Mörby station –Skärvik (Ekerö)

·Turutbudet minskas från 10-till 15-minuterstrafik fram till klockan 10.00 och efter klockan 18.40 helger.

·Turutbudet minskas från 10-till 15-minuterstrafik efter klockan 20.00 samt minskas tidiga mornar.

·Extraavgångar i högtrafik för linjen dras in.

Linje 181

Skarpnäck – Farsta strand(Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafikmellan cirka klockan 11 och 18 under söndagar.

Linje 182

Sköndalsbro – Hökarängen

(Stockholm Söderort)

Turutbudet som idag är 20-minuterstrafik tas bort helt mellan cirka klockan 09 till 15 under vardagar.

Linje 184

Ringlinje Farsta centrum – Farsta strand(Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden dels senareläggs med

cirka 30 minuter vardagsmorgnar dels förkortas med cirka 5 timmar vardags-och helgkvällar. Det betyder att linjen får trafik fram till cirka klockan 19.15 alla dagar.

Linje 185V

Ringlinje Farsta centrum – Farsta gård – Västboda (Stockholm Söderort)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka 5 timmar vardags- och helgkvällar. Det betyder att linjen får trafik fram till cirka klockan 19.15 alla dagar

Linje 301

Brommaplan –Skärvik (Ekerö)

Turutbudet minskas genom att två avgångar i början och två i slutet av rusningstrafiken på vardagar dras in. Turutbudet minskas genom att en nattavgång dras in.

Linje 302

Brommaplan –Knalleborg (Ekerö)

De avgångar som trafikerar sträckan Brommaplan – Solna dras in. Turutbudet minskas genom att 3 avgångar under förmiddags-och eftermiddagsrusning vardagar dras in.

Linje 303

Brommaplan – Jungfrusund (Ekerö)

·Turutbudet minskas genom att de två sista avgångarna i eftermiddagsrusningen dras in vardagar.

·Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik i riktning mot Brommaplan i förmiddagsrusning vardagar.

Linje 305

Brommaplan –Älvnäs (Ekerö)

·Förmiddagsrusningen senareläggs till mellan klockan 06.55 och klockan 08.30 vardagar.

·Eftermiddagsrusningen avkortas till att sluta klockan 17.53 vardagar.

Linje 309

Brommaplan –Kaggeholm (Ekerö)

·Förmiddagsavgångar vardagar som slutar respektive börjar i Sandudden dras in förutom 1 under förmiddagsrusningen samt 1 under eftermiddagsrusningen.

·Linjen kortas av till att trafikera endast sträckan Ekerö C – Brommaplan under vardagar mellan cirka klockan 09 och 15 samt mellan cirka klockan 11 och 18 under lördagar och söndagar.

·Turutbudet minskas genom att avgångar dras in under vardagar mellan cirka klockan 09 och 15 på sträckan Sandudden –Ekerö C.

·Minskad kvällstrafik med indragna kvällsavgångar. Utanför rusningstid vänder trafiken i Ekerö C.

Linje 311

Brommaplan –Sjöängen –Slut (Ekerö)

·Linjen kortas till att endast trafikera till/från Ekerö C utanför rusningstid alla dagar.

·Turutbudet minskas genom att en kvällsavgång dras in.

·Under Höst/Vår dras trafikeringen till Sluts brygga in.

Linje 313

Svanhagen –Eriksberg (Ekerö)

Turutbudet minskas genom att avgångar som inte är till för arbets-/skolresor dras in samt att antalet avgångar halveras helger.

Linje 314

Svanhagen – Norrudden (Ekerö)

Linjen läggs ner i sin helhet.

Linje 315

Svanhagen – Jäsängen (Ekerö)

Turutbudet minskas genom att avgångar mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt under kvällar alla dagar i veckan dras in.

Linje 316

Svanhagen – Svartsjö (Ekerö)

Turutbudet minskas genom att avgångar som inte är till för arbets-/skolresor dras in samt att antalet avgångar halveras helger.

Linje 317

Brommaplan – Björkvik (Ekerö)

·Turutbudet minskas mellan cirka klockan 09 och 15 samt under kvällstid på vardagar.

·Turutbudet minskas under helgmorgnar och helgkvällar.

·Linjen avkortas till att trafikera endast sträckan Brommaplan – Konsum Ilända.

Linje 323

Brommaplan – Strömdal (Ekerö)

·Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik i eftermiddagsrusning vardagar.

·Trafiken dras in helt mellan klockan 10.00 –13.50 samt efter 19.13 vardagar.

·Trafiken dras in helt helger.

Linje 325

Strömdal –Tappström (Ekerö)

Turutbudet minskas genom att all trafik efter klockan 10.00 vardagar dras in.

Linje 336

Brommaplan –Svartsjö (Ekerö)

Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik vardagar.

Linje 338

Brommaplan –Björkvik(Ekerö)

Linjen läggs ned i sin helhet helger samt utanför rusning

stid vardagar, återstående avgångar vänder vid Konsum Ilända.

Linje 342

Jungfrusund –Älvnäs(Ekerö)

Turutbudet minskas genom att en sen kvällsavgång vardagar dras in

Linje 396

Brommaplan –Stenhamra (–Svartsjö)(Ekerö)

·Turutbudet minskas genom att all trafik dras in vardagnätter.

·En tidig avgång dras in helgnätter.

Linje 404

Slussen –Jarlaberg(Nacka)

Linjen läggs ner i sin helhet och ersätts av motsvarande avgångar på linje 443.

Linje 420

Slussen –Gustavsbergs centrum(Nacka och Värmdö)

Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik morgonrusning vardagar.

Linje 421

Orminge centrum –Vikingshill(Nacka)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik helger.

Linje 425

Slussen –Gustavsbergs Lugnet(Värmdö)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik fram till cirka klockan

14.30 mellantrafiktid vardagar.

Linje 428/428X

Gustavsbergs centrum/Slussen –Björkviks brygga(Värmdö)

·Turen cirka klockan11.38 från Slussen vardagar avgår istället från Gustavsbergs centrum.

·Turen cirka klockan18.36från Björkviks bryggapå vardagargår istället till Gustavsbergs centrum.

Linje 429/429X

Gustavsbergs centrum/Slussen –Idalen (Värmdö)

·Turerna cirka klockan 09.38 respektive 11.08 från Slussen vardagar avgår istället från Gustavsbergs centrum.

·Turen från Idalen cirka klockan 18.15 på vardagar går istället till Gustavsbergs centrum.

Linje 430/430X

Gustavsbergs centrum/Slussen –Eknäs brygga(Värmdö)

·Turen cirka klockan10.08 från Slussen på vardagar avgår istället från Gustavsbergs centrum.

·Turerna cirka klockan 17.08 respektive 17.38 från Eknäs brygga vardagar går istället till Gustavsbergs centrum.

Linje 443

Slussen –Jarlaberg(Nacka)

Turutbudet minskas från 6/12-(Jarlaberg/ Nacka strand) till jämn 10-minuterstrafik på sträckan Jarlaberg-Slussen cirka klockan 17.30-18.15 under vardagar.

Linje 443C

Stockholm C –Nacka strand(Nacka)

·Turutbudet minskas från 15-till 20-minuterstrafik eftermiddagsrusning vardagar.

·Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka 30 minuter morgon-och eftermiddagsrusning vardagar.

Linje 445

Slussen –Östra Orminge –Gustavsbergs centrum (Nacka och Värmdö)

Linjen kortas av till att trafikera Slussen –Östra Orminge men trafikerar till/från Insjön under rusningarna i rusningsriktning. Även två avgångar i motrusning morgon och eftermiddag i skoltider trafikerar till/från Insjön. Trafikeringstiden i riktning mot Slussen kortas också, ingen trafik efter kl.18.30.

Linje 445C

Stockholm C –Östra Orminge(Nacka)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka 60 minuter eftermiddagsrusningvardagar

Linje 446C

Stockholm C –Västra Orminge(Nacka)

·Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden förkortas med cirka 15 minuter morgonrusning vardagar.

·Linjen läggs ner eftermiddagar från City.

Linje 448C

Stockholm C –Gustavsvik(Nacka)

Linjen kortas av till att endast trafikera sträckan Orminge centrum-Gustavsvik eftermiddagar, det vill säga avgångarna flyttas till linje 418

Linje 462

Hemmesta –Ramsdalen (Värmdö)

Turutbudet minskas mellan cirka klockan 09 och 15 under vardagar på sträckan Saltarö strand-Ramsdalen. Det betyder att avgångarna cirka klockan 12.09 respektive 14.21 från Kolvik kortas av till att endast trafikera sträckan Kolvik-Saltarö strand samt att avgångarna cirka klockan 12.58 respektive 14.58 istället startar vid Saltarö strand.

Linje 467

Gustavsbergs centrum –Brunn(Värmdö)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik eftermiddagsrusning vardagar i riktning mot Brunn.

·Helger och vardagar mellan cirka klockan 09 och 15: Turutbudet minskas med motsvarande avgångar som flyttats över till linje 428-430 så att trafikutbudet blir som idag vardagar sträckan Gustavsbergs centrum-Brunn.

Linje 474

Slussen –Hemmesta (Värmdö)

Turutbudet minskas från 5-till 10-minuterstrafik cirka klockan8-9 vardagar sträckan Slussen-Gustavsbergs centrum i riktning mot Gustavsberg samt från 5-till 10-minuterstrafik cirka klockan 8.30-9.30 vardagar sträckan Gustavsbergs centrum-Slussen i riktning mot Slussen.

Linje 480C

Stockholm C –Mölnvik(Värmdö)

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden dels senareläggs med cirka 60 minuter dels förkortas med cirka 30 minuter eftermiddagsrusning vardagar. Det betyder att linjen får trafik cirka klockan16-18 vardagseftermiddagar

Linje 503

Ulriksdals Wärdshus –ÖstraBergshamra(Solna)

Linjen läggs ner i sin helhet, resande hänvisas istället till linje 115 och 118.

Linje 518

Vällingby –Kista C (–Kista arb.-omr.)(Järfälla och Stockholm Västerort)

Linjen läggs ner i sin helhet under helger.

Linje 523

(Rudbeckskolan) –Kista centrum(Sollentuna/Västerort)

Turutbudet minskasfrån 15 till 30-minuterstrafik under rusningstid, dock kvarstår enstaka förstärkningsturer till Rudbecksskolan.

Linje 528

(Rudbeckskolan) –Helenelund station (Sollentuna)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstid.

Linje 529

Rotebro station–Bollstanäs(Upplands Väsby/Sollentuna)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstid, förutom mellan klockan 07.00-08.00 då 15-minuterstrafik behålls.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 under helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik cirka klockan 19 till 06 under vardagar.

Linje 531

Upplands Väsby Station–Brunnby Vik (–Lunda –Skepptuna –Gottröra -Bergby)(Upplands Väsby/Sollentuna)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan09 och 15 samt mellan cirka klockan 11 och 18 helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 19 och 06 på vardagar.

Linje 533

Upplands Väsby station–Rotebro station (Upplands Väsby/Sollentuna)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstid.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 under helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11.

Linje 534

Upplands Väsby station–Breddenskolan (Upplands Väsby)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstid vardagar.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 under helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11.

Linje 535

Upplands Väsby station västra –Upplands Väsby station västra (Upplands Väsby)

·Turutbudet minskas från 30 till 60-minuterstrafik mellan klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 under helger, Kyrkvägen trafikeras ej.

·Turutbudet minskas från 30 -till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11, Kyrkvägen trafikeras ej.

Linje 541

Vällingby –Jakobsbergs station (Järfälla/Västerort)

·Turutbudet minskas från 5-/10-till 15-minuterstrafik rusningstidvardagar.

·Avgångar som endast trafikerar sträckan Vällingby -Växthusvägen och omvänt dras in.

Linje 542

Jakobsbergs station –Kallhälls station (Järfälla)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 vardagar.

Linje 544

Ringlinje Jakobsbergs station –Söderhöjden (Järfälla)

Turutbudet minskas från 7,5-till 15-minuterstrafik rusningstid vardagar.

Linje 545

Upplands Väsby –Bollstanäs(Upplands Väsby/Vallentuna)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 under helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11.

Linje 547

Jakobsbergs station –Kallhälls station (Järfälla)

·Turutbudet minskas från 30 -till 60-minuterstrafik mellan cirka

klockan 09 och 15 påvardagar.

·Turutbudet minskas från 30 -till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11.

Linje 548

Kallhälls station –Stäket (–Kungsängens station/Ängsjö friluftsgård) (Järfälla)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik på sträckan Kallhäll –Stäket vardagar.

·Linjen dras in i sin helhet på sträckan Norra Stäket –Kungsängen under förmiddagar vardagar.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka

klockan 18 och 11.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 19 och 06 på vardagar.

Linje 549

Jakobsbergs station –Vega (Järfälla)

Turutbudet minskas från 60-till 120-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar.

Linje 551

Jakobsbergs station –Viksjö (Bruttovägen)(Järfälla)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik under

helger samt mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik under kvällstid vardagar samt helger.

Linje 552

Jakobsbergs station –Viksjö (Bruttovägen) (–Barkarby station)(Järfälla)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik mellan cirka klockan 15 och 19 vardagar.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt under kvällar vardagar.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik under kvällstid vardagar samt helger.

Linje 556

Bro centrum–Ådö (Upplands-Bro)

·Turutbudet minskas genom att avgångarna klockan 09.06 samt klockan 12.06 från Bro centrum dras in under vardagar.

·Avgångarna klockan 09.38 samt klockan 12.38 från Ådö dras inunder

vardagar.

·Avgångarna klockan 11.36 samt klockan 18.06 från Bro centrum dras in under helger.

·Avgångarna klockan 12.07 samt klockan 18.37 från Ådö dras in under helger.

Linje 557

Kungsängens station–Håtuna kyrka (Upplands Bro)

·Turutbudet minskas genom att avgångarna klockan 05.07, 11.52 samt 13.52 från Kungsängens station dras inpå vardagar.

·Avgångarna klockan 05.48, 12.48 samt 14.48 från Håtuna kyrka dras in på vardagar.

·Avgångarna klockan 11.52 samt 15.52 från Kungsängens station dras in under helger.

·Avgångarna klockan 12.48 samt 19.48 från Håtuna kyrka helger dras in under helger.

Linje 560

Jakobsbergs station –Upplands Väsby station(Upplands Väsby)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstid.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 09 och 15 samt på helger mellan cirka klockan 11 och 18.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11, Jakobsberg trafikeras ej utanför högtrafik.

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstrafik vardagar.

Linje 566

Upplands Väsby station–Infra city(Upplands Väsby)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagarmellan cirka klockan 09 och 15.

·Avgångarna mellan cirka klockan 19 och 06 dras in på vardagar.

Linje 567

Jakobsbergs station –Sollentuna station (Järfälla)

Turutbudet minskas genom att avgångarna på sträckan Barkarby station-Barkarby handelsplats dras inunder helger.

Linje 568

Upplands Väsby station–Löwenströmska sjukhuset(Upplands Väsby)

·Turutbudet minskas vardagar från 15-till 30-minuterstrafik under rusningstid, förutom mellan klockan 06.00 –07.00 då 15-minuterstrafik behålls.

·Turutbudet minskas från 15-/30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 på helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik helger samt mellan cirka klockan 19 och 06 på vardagar.

Linje 572

Märsta station–Sigtuna (Hällsboskolan)(Sigtuna)

Turutbudet minskas till 30-minuterstrafik vardagar mellan klockan 06.30-07.30 samt mellan 16.30-18.00.

Linje 575

Märsta station–Hällsboskolan(Sigtuna)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 på helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar

mellan cirka klockan 19 och 06.

Linje 576

Märsta station –Löwenströmska sjukhuset(Sigtuna)

·Turutbudet minskas genom att 5 avgångar under förmiddagsrusning samt 4 avgångar under eftermiddagsrusning dras in på vardagar.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 på helger.

·Avgångarnaklockan 05.34 och 06.06 från Märsta station dras in

på vardagar.

Linje 581

Märsta station–Arenberga(Sigtuna)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar samt mellan cirka klockan 11 och 18 på helger.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirkaklockan 19 och 06.

Linje 620

Åkersberga station–Norrtälje busstation(Norrtälje/Österåker)

Linjen kortas av till att endast trafikera sträckan Åkersberga –Norrtälje.

·Turutbudet minskas genom att avgången klockan 05.05 från Åkersberga kortas av och startar vid Riala kyrka cirka klockan 05.35.

·Avgången klockan18.02 från Dyviks bruk dras in.

·Avgången klockan 17.42 från Åkersberga förlängs till Norrtälje busstation.

Linje 621

(Danderyds sjukhus–Arninge –) Åkersberga station–Norrtälje busstation (Norrtälje/Österåker/Danderyd)

Linjen kortas av till att endast trafikera sträckan Åkersberga –Norrtälje.

Linje 625

Danderyds sjukhus –Söderhalls trafikplats. Linjen läggs ner i sin helhet.

Linje 630

Norrtälje –Spillersboda (Norrtälje)

Linjen läggs ner i sin helhet helger. Linjen ersätts av linje 631 och 631X.

Linje 638

Norrtälje –Vätö –Norrtälje (Norrtälje)

Avgången klockan 05.20 från Marsbackan dras in.Linje 641 Norrtälje –Hallstavik (Norrtälje)

·Turutbudet minskas genom att avgången klockan 23.53 från Hallstavik natt mot lördag/söndag dras in.

·Avgången klockan 00.50 från Norrtälje natt mot lördag/söndag dras in.

Linje 644

Mora vägskäl –Söderhall (Norrtälje) Linjen läggs ner i sin helhet.

Linje 646

Rimbo – Abrahamsby –Rimbo (Norrtälje)

·Turutbudet minskas genom att avgångarna klockan12.08, 13.55 samt 15.15 från Rimbo under skoldagar dras in.

·Avgången klockan 16.20 från Abrahamsby under skoldagar dras in.

Linje 647

Norrtälje –Rimbo (Norrtälje)

·Linjen läggs ner i sin helhet under helger. Resenärer hänvisas istället till linje 677.

·Avgången klockan 08.14 från Rimbo vardagar dras in.

Linje 648

Rimbo –Rånäs (Norrtälje)

·Turutbudet minskas genom att avgången klockan 07.08 på sträckan Rimbo-Långsjö torg dras in under skoldagar

·Avgångarna klockan07.28 samt 07.40 på sträckan Långsjö torg-Rånäs skola dra in under skoldagar.

·Avgångarna klockan 14.08 samt 15.25 på sträckan Långsjö torg-Norrbyggeby dras in under skoldagar.

·Avgångarna klockan 07.15 samt 14.23 på sträckan Norrbyggeby-

Långsjö torg dra in under skoldagar.

·Avgången klockan 08.05 på sträckan Långsjö torg-Rimbo station dra in under skoldagar.

·Avgången klockan 14.03 på sträckan Rånäs skola-Långsjö torg dra in under skoldagar.

Linje 649

Rimbo –Beateberg (Norrtälje) Linjen läggs ner i sin helhet.

Linje 652

Norrtälje –Harö –Norrtälje (Norrtälje) Linjen läggs ner i sin helhet.

Linje 653

Norrtälje –Länna –Lohärad –Norrtälje (Norrtälje) Linjen läggs ner i sin helhet. Resenärer hänvisas till övrig busstrafik.

Linje 656

Campus Roslagen –Grind (–Solbacka)(Norrtälje)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik rusningstid vardagar sträckan Grind -Norrtälje busstation.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik rusningstid vardagar sträckan Campus - Norrtälje busstation.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik cirka klockan 09 till 15 samt 06 till 19 på vardagar, mellan cirka klockan 11 och 18 på helger samt mellan cirka klockan 19 och 06 under vardagar på

sträckan Campus -Norrtälje busstation.

Linje 657

Campus Roslagen –Vigelsjö (Norrtälje)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik rusningstid vardagar sträckan Vigelsjö -Norrtälje busstation.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik rusningstid vardagar sträckan Vigelsjö -Norrtälje busstation.

·Vardagar cirka klockan 09 till 15 samt på helger mellan cirka klockan 11 och 18: Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik alla dagar sträckan Campus -Norrtälje busstation.

·Vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt helger mellan cirka klockan 18 till 11: Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik alla dagar sträckan Campus -Norrtälje busstation.

Linje 658

Norrtälje busstation –Solbacka (NorrtäljeTurutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik alla dagar mellan klockan 09.00 -14.00 samt mellan klockan 20.00-22.00-

Linje 659

Sättra –Riala kyrka (Norrtälje) Linjen läggs ner i sin helhet.

Linje 664

Vallentuna station –Uthamra (Vallentuna)

·Turutbudet minskas genom att ett antal avgångar mellan cirka klockan 09 och 15 dras in på vardagar.

·Turutbudet minskas genom att ett antal avgångar mellan cirka klockan 19 och 06 dras in på vardagar.

Linje 665

Vallentuna station –Kårsta (Vallentuna)

Minskat utbud på delsträckor Brottby –Kårsta.

Linje 687

Vallentuna –Kista Centrum (Vallentuna/Täby)

Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik under rusningstid.

Linje 703

Fruängen –Sörskogen(Huddinge)

Turutbudet som idag är 30-minuterstrafik tas bort helt mellan cirka klockan 09 och 15 på vardagar på sträckan Huddinge centrum-Fruängen.

Linje 706

Huddinge station –Källbrinks idrottsplats(Huddinge)

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik cirka klockan 13-14.30 vardagar.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik cirka klockan 19-21 vardagar i riktning mot Källbrinks idrottsplats.

Linje 707

Tumba station –Fruängen(Huddinge/Botkyrka)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik mellan cirka klockan 11 och 18 under helger på sträckan Skärholmen-Fruängen.

Linje 708

Tumba station –Rönninge station (Botkyrka/Salem)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 09 och 15 under vardagar sträckan Hallunda centrum-Rönninge station.

Linje 710

Skärholmen –Sörskogen (Huddinge)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik sena fredags-och lördagskvällar sträckan Kungens kurva-Skärholmen.

Linje 711

Flemingsbergs station –Tullinge gymnasium(Huddinge Botkyrka) Linjen läggs ner i sin helhet och ersätts av linje 726.

Linje 716

Tumba station–Skäcklinge (Botkyrka)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik cirka klockan13-14 vardagar i riktning mot Tumba.

Linje 718

Tumba station–Östra Storvreten (Botkyrka)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik cirka klockan13.30-14.30 vardagar i riktning mot Tumba.

Linje 725

Nytorp –Tumba station(Salem)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik morgon-och eftermiddagsrusning vardagar sträckan Nytorp-Rönninge station.

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik under vardagar

mellan cirka klockan 09 och 13 på sträckan Rönninge station-Tumba station.

·Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik under vardagar mellan cirka klockan 13 och 15 på sträckan Nytorp-Rönninge station.

Linje 726

Fridhemsplan –Tumba station(Huddinge/Botkyrka)

Linjen får linjen ny sträckning via hållplats Hälsovägen och vidare via Tullinge gymnasium för att ersätta linje 711.

Linje 738

Tumba station –Norsborg(Botkyrka)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på helger mellan cirka klockan 11 och 18.

Linje 740

Kungens kurva –Huddinge station(Huddinge)

Turutbudet minskas från 20-till 30-minuterstrafik sena fredags-och lördagskvällar sträckan Skärholmen-Kungens kurva.

Linje 742

Östra Skogås –Huddinge sjukhus(Huddinge)

Två förstärkningsavgångar sträckan Skogås centrum-Huddinge centrum i riktning mot Huddinge centrum tas bort morgonrusning vardagar.

Linje 744

Balingsnäs –Högdalen(Huddinge/Stockholm)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik på vardagar mellan cirka klockan 19 och 06 samt under helger mellan cirka klockan 18 och 11 på sträckan Huddinge centrum-Högdalen.

Linje 753

Hovsjö –Östertälje station(Södertälje)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik mellan cirka klockan 16

och 18 på lördagar.

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik cirka klockan 21-22.30 vardagar sträckan Södertälje centrum-Hovsjö i riktning mot Hovsjö.

Linje 754

Geneta –Pershagen (Södertälje)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik mellan cirka klockan 16 och 18 på lördagar på sträckan Geneta-Södertälje centrum.

Linje 755

Astrabacken –Södertälje syd (Södertälje)

Turutbudet minskas från 15-till 20-minuterstrafik morgon-och eftermiddagsrusning vardagar. Samtidigt förbättras anslutningen till/från regionaltåg söderifrån.

Linje 758

Geneta –Östertälje station (Södertälje)

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik cirka klockan 9.30-

17.30 vardagar sträckan Södertälje centrum-Östertälje station i riktning mot Östertälje samt från 15-till 30-minuterstrafik cirka klockan 9-13 vardagar sträckan Östertälje station-Södertälje centrum i riktning mot Södertälje centrum.

·Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik efter cirka mellan cirka klockan 16 och 18 under helger på sträckan Geneta - Södertälje centrum.

Linje 759

Astrabacken –Glasberga (Södertälje)

Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik mellan cirka klockan 16 och 18 under lördagar på sträckan Astrabacken-Fornhöjden norra.

Linje 765

Södertälje syd –Gärtuna(Södertälje) Linjen läggs ner i sin helhet. Resenärer hänvisas till övrig busstrafik.

Linje 780

Södertälje centrum –Nykvarn (Södertälje/Nykvarn)

Linje 780X

Södertälje centrum –NykvarnTurutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik morgonrusning vardagar i riktning mot Södertälje. Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden i riktning mot Nykvarn senareläggs med cirka 30 minuter morgonrusning vardagar. Turutbudet minskas från 15-till 30-minuterstrafik cirka klockan 16.10–17.40 vardagar i riktning mot Nykvarn. Kvarstående avgångar fördelas på liknande sätt som idag mellan linjerna 780 och 780X.

Linje 784

Södertälje centrum –Norrvrå(Södertälje)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik i riktning mot Norrvrå cirka klockan 06.30-07.30 vardagar. Det innebär att avgången cirka klockan 06.36 från Södertälje tas bort.

Linje 787

Södertälje centrum –Överenhörna kyrka(Södertälje)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik sträckan Lill-Ahl Överenhörna kyrka morgonrusning vardagar.

Linje 792

Skärholmen –Balingsnäs(Huddinge)

Turutbudet minskas från 30-till 60-minuterstrafik helgnätter.