Förskolan vid Ekholmsvägen 133 rev tidigare i år. Foto: Märta Lefvert

Stor förskola ska stå klar 2020 i Skärholmen

En ny förskola ska byggas vid Portholmsgången i Skärholmen. Den ska stå klar 2020 och ersätta den förskola som brann ner i juli 2017.

  • Publicerad 08:42, 15 maj 2018

Förskolan får åtta avdelningar, alltså dubbelt så många som den som brann, på Ekholmsvägen 133.

Byggherre blir Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab), som väntas få markanvisning vid exploateringsnämndens möte den 23 maj.

Samtidigt får Sisab också markanvisning på en annan förskola. Även den ska ha åtta avdelningar, och ligga på Svanholmsvägen i Vårberg. Den förskolan väntas stå klar först 2028 medan den på Portholmsgången alltså ska vara klar redan 2020. Orsaken är att branden gjorde det nödvändigt att snabba på processen för ett av byggena.

Som Mitt i tidigare har berättat ska också en ny F-9-skola för cirka 1 000  elever byggas i Vårberg, i området mellan Vårbergs IP och Västerholms friskola. Sisab blir byggherre också för det projektet.

Skolan väntas stå klar 2026. Att den byggs är nödvändigt, med tanke på de tusentals nys bostäder som planeras i Skärholmens stadsdel. Cirka 1 400 av dem ska ligga längs Vårbergsvägen, och hundratals andra planeras  på andra håll i Vårberg.

Sisab väntas få markanvisning också för grundskolan vid exploateringsnämndens möte den 23 maj.