Stor förändring mitt i City: Biltäta Vasagatan blir gång- och cykelvänlig stadsgata

Breddade trottoarer, fler träd, mer ljus och kantsten som ska skilja cyklisterna från biltrafiken. – Vasagatan ska bli en modern stadsgata där cyklister och gående prioriteras, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 18:30, 12 maj 2016

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag på ny gestaltning av Vasagatan som innebär betydligt mer utrymme för både cyklister och gående. Tretton fastighetsägare på gatan är med och delfinansierar projektet och den totala kostnaden beräknas landa på 85 miljoner kronor.

I förslaget som politikerna ska ta ställning till under nästa möte i trafiknämnden breddas stora delar av gångbanorna söder om Gamla Brogatan med 2-3 meter och får bänkar, mer belysning och träd som ska skilja trottoaren från cykelbanan.

Mellan Gamla Brogatan och Kungsgatan blir det breddad gångbana och träd på östra sidan. Dessutom möjliggörs för fler uteserveringar. Cykelbanan separeras från biltrafiken med kantsten och hastigheten för bilar föreslås sänkas till 40 km/h.

Vid busshållplatserna leds cykelbanorna bakom väntytan för att få en så säker lösning som möjligt.

Molly Ericsson går på Vasagatan varje dag och välkomnar satsningen.

"Vågar inte cykla"

– Som det är i dag vågar jag inte cykla, det är för rörigt och mycket trafik. Så jag går i stället. Som gågata är Vasagatan också rätt tajt, det är många som ska fram, säger hon.

Men nu blir det alltså ändring.

– Vasagatan blir en modern stadsgata där vi prioriterar gående och cyklister. Det är svårt att komma på någon gata att jämföra med, men lite som Sveavägen. Fast där är cykelbanorna smalare, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

På Östra Järnvägsgatan ska cykelbanan breddas och på Vasaplan, vid Norra Bantorget och en del av Upplandsgatan byggs nya cykelbanor.

Mer än tre gånger så många träd

Träden som står mitt i gatan framför Centralstationen tas bort för att ge utrymme till bredare gångbanor och träd på gatans båda sidor. Antalet träd på hela Vasagatan kommer enligt förslaget att öka från dagens cirka 30 träd till cirka 70.

Utrymmet för breddade gångbanor och cykelbanor tas från körbanan som på stora delar av sträckan får färre körfält och minskad möjlighet till parkering och angöring. I sydlig riktning innebär det en minskad kapacitet med 20 procent och i nordlig riktning med 10 procent.

Arbetena beräknas vara klara 2019.