Stor brist på el i Stockholm – först om nio år kommer det lösas

Nya bostadsområden och nya företag som vill etablera sig i Stockholms län kan inte räkna med garanterad elström förrän om tidigast nio år, 2028. Men i fredags förra veckan, den 25 oktober, löstes den akuta bristen, genom ett avtal mellan bolagen Stockholm exergi och Ellevio.

  • Publicerad 05:00, 1 nov 2019

Bristen på el till Stockholms län är stor.

Energibolaget Stockholm exergi stängde i våras av en kraftvärmeanläggning i Värtan. Detta eftersom det kom ny, strängare lagstiftning kring klimatutsläpp. Men detta gjorde att bristen på el blev i det närmaste akut i Stockholm.

Först 25 oktober kunde problemen lösas genom att Stockholms exergi och nätägaren Ellevio tecknade avtal om att bygga om kraftvärmeverket så att det kan drivas med bioolja som i sin tur kan producera el.

Försvårar för nyetablering

Men elförsörjningen till Stockholms län är ännu inte säkrad, något som bland annat försvårar att få fram tillräckligt med el till nya bostadsområden och till nya företag som vill etablera sig i länet.

Eva Vitell är kund- och marknadschef på Vattenfall eldistribution:

– Vi ser att vi har utmaningar med nätkapaciteten. Vi bygger nät och frigör kapacitet genom att vissa kunder är flexibla.

Utbyggnad av Vattenfalls elnät innebär bland annat att nya ledningar byggs men också att mer el kommer att kunna transporteras genom ledningarna.

Elbrist i Stockholm – arbetstunnel borras till nya kabeltunneln under Stockholm. Foto: Ingegerd Bills, Svenska kraftnät.

Får inte fram tillräckligt med el

Ellevio, en annan av de stora nätägarna i länet, har också problem med att få fram tillräckligt med el.

– Vi producerar väldigt mycket el i Sverige. Problemet är att få fram elen. I Stockholm kan vi inte få in mer via stamnätet. Vi skulle vilja öka vårt abonnemang mot stamnätet i Stockholm men vi kan inte det, säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

– Men vi tittar på om vi kan vi få våra kunder att bli mer flexibla. När nätet är belastat som hårdast en kall vinterdag, vill vi försöka få elanvändare att inte använda så mycket el. Där har vi gått ut till marknaden och frågat vilken flexibilitet som finns. Därefter går vi vidare med ersättning till kunder som kan erbjuda tillgänglig effekt.

Bygger två nya förbindelser

Svenska kraftnät, som äger det svenska stamnätet, ryggraden i Sveriges elsystem och med ett övergripande ansvar för att kraftsystemet är i balans dygnet runt, håller för närvarande på att bygga ut nätkapaciteten i Stockholms län, med två nya förbindelser, dels genom centrala Stockholm, dels väster om Stockholm.

Bland annat borras en drygt 13 kilometer lång tunnel under Stockholm för att kunna komma fram med kabelledningar.

När det är är fullt utbyggt kommer det att ha fördubblat inmatningen av el till Stockholm

Per Eckemark, Svenska kraftnät.

Arbetena startade 2008. De två nya förbindelserna beräknas att vara helt klara 2028 och kosta över 13 miljarder kronor.

– När det är är fullt utbyggt kommer vi nästan att ha fördubblat inmatningen av el till Stockholm, säger Per Eckemark, chef för nätdivisionen på Svenska kraftnät.