Oroliga seniorer på Träffpunkten i Enebyberg efter besked om att personalens timmar föreslås kapas. Foto: Jens Kassnert

Stor andel 80-plussare i Danderyd – kostar mångmiljonbelopp

Allt fler 80-plussare väntas i Danderyd, nu när 40-talisterna åldras. Men är kommunen redo? Åsikterna går isär mellan politiker och seniorer i Enebyberg.

  • Publicerad 16:05, 30 jan 2020

I år fyller de första 40-talisterna 80 år. Babyboom-generationen gör att 80-plussarna blir allt fler, både i Danderyd och i övriga länet.

År 2027 väntas närmare 700 fler personer i Danderyd som är 80 år eller äldre, jämfört med 2018, enligt en rapport från Stockholms handelskammare.

Nästan var tolfte invånare kommer att vara 80-plus 2027. Bara Norrtälje har större andel i länet.

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), har sett rapporten och är därför angelägen att vård- och omsorgsboendet i Djursholm kommer till stånd.

– En av kommunens kärnuppgifter och skyldigheter är att ta hand om våra äldre på. Det gör och kommer kommunen göra på bästa sätt och med hög kvalitet, säger hon.

Ytterligare boende för äldre

När Hanna Bocander får blicka framåt förbi det planerade äldreboendet Ginnungagap i Djursholm öppnar hon för fler äldreboenden i kommunen.

– Vi ser också ett behov av att påbörja planering för ytterligare ett boende.

Hur boendesituationen för äldre ska se ut i Danderyd är inte kartlagt i nuläget.

– Jag får många samtal om önskemål om fler seniorboenden för äldre i vår kommun. Vanliga boenden med ökad service i anslutning till bostaden. Jag arbetar för att även detta ska bli verklighet i Danderyd, säger Hanna Bocander.

Ofrivillig ensamhet

Många äldre sitter ensamma i stora hus då kostnaden att flytta till mindre lägenheter blir för stor.

– Jag skulle önska att vi talade och fokuserade mer om hur vi kan ”bygga bort” ensamhet som jag anser är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar och som drabbar många äldre extra hårt.

Fakta

1,2 miljoner barn på tio år på 40-talet

Babyboom-generationen, ”boomers”, handlar om 1,2 miljoner barn som föddes mellan 1940 och 1949 i Sverige.

2020 fyller de första 80 år vilket gör att landet i allmänhet och Stockholms län i synnerhet ser en rejäl ökning av 80-plussare i sina kommuner.

I Stockholms län kan antalet personer som är över 80 år öka med omkring 60 procent fram till 2027.  Från 3,8 till 5,2 procent av länets totala befolkning.

Källa: Stockholms handelskammare
Visa merVisa mindre

När vi nått fram till 2027 kommer över åtta procent av Danderyds invånare vara över 80 år gamla, alltså nästan var tolfte invånare. Det är en ökning med över 33 procent jämfört med 2017 och störst andel i länet.

Så många fler är över 80 år 2027

Loading…

Källa: Stockholms handelskammare

Ökade kostnader för kommuner

Med fler personer över 80 år ökar också kostnader för hemtjänst och äldreboenden. 2017 kostade detta 487 miljoner kronor för Danderyds kommun.

År 2027 väntas Danderyds utgifter ligga på 640 miljoner kronor. En ökning med 153 miljoner.

Nu har Danderyd avvecklat den kommunala hemtjänsten men får ändå räkna på en kostnadsökning.

Med dagens ekonomi i Danderyd väcks frågan, har kommunen råd?

– Att ta hand om äldre är en skyldighet för oss som kommun och det prioriterar att göra så bra som möjligt, säger Hanna Bocander.

Birthe Glané och Yvonne Johansson äter tillsammans på Träffpunkten i Enebyberg. Foto: Jens Kassnert

Nedskärningar på seniorverksamhet

På Träffpunkten i Enebyberg sitter flera seniorer och fikar. Aktiviteterna på Träffpunkten är det enda många av dem har att göra på dagarna. Resten av tiden spenderas i hemmet, ofta i ensamhet.

Nu har kommunen lagt fram ett förslag att skära ned på personalens arbetstider. Detta trots att seniorerna blivit lovade att deras verksamhet inte ska påverkas.

Personalen här betyder allt, utan dem har vi inget kvar

Yvonne Johansson

– Personalen här betyder allt, utan dem har vi inget kvar. Politikerna säger att de inte vill att vi ska sitta ensamma men sedan gör vi det ändå, säger Yvonne Johansson.

Seniorerna är oroliga över vad som kommer hända.

– Det är nya tider nu. Allt blir bara sämre, säger Birthe Glané.

Träffpunkten hotas av nedskärningar – trots kommunens löfte

Kärnverksamheten prioriterad

Hanna Bocander känner mig trygg med den ekonomiskt långsiktiga planen för Danderyd. Det senaste året har handlat mycket om ekonomi.

Hon menar att Danderyd är en fantastisk kommun med fina skolor och boenden för de äldre.

– När man hör och läser om andra kommuners utmaningar så tror jag att Danderydsborna inser att vi på det stora hela har det väldigt bra, men ambitionen är så klart att det ska bli ännu bättre, säger hon.