Stoppat bygglov kan sinka höghusbygge

Länsstyrelsen upphäver bygglovet för det planerade höghuset på Central­vägen. Men inte på grund av höjden, utan det är gatuplanets planering som är problemet.

  • Publicerad 11:14, 7 jul 2014

Ett av de mer spektakulära inslagen i det nya Messingen-området är det 45 meter och 14 våningar höga bostadshuset på Central­vägen, öster om det nya kulturhuset.

Husplanerna varit föremål för kritik och blivande grannar till höghuset har överklagat det bygglov som kommunen i slutet av förra året beviljade byggföretaget Brabo.

– Vi skulle hamna helt i skuggan av det nya huset, säger Bert Ardhall, den av grannarna som varit mest aktiv i överklagandeprocessen.

Fallet har nu avgjorts av länsstyrelsen som upphäver bygglovet – men inte på grund av höjden. I stället är det planeringen för hur gatu­planet ska användas som länsstyrelsen har synpunkter på.

Lägenhetsförråd, barnvagnsförråd och ett avfallsrum kommer enligt länsstyrelsen att ta upp omkring 40 procent av ytan vilket gör att utrymmen för affärer, kultur och utbildning blir för litet.

– Anledningen till att man har lagt förråd på bottenplan är att öka tillgängligheten, men länsstyrelsen tycker att ytan är för stor, konstaterar samhällsbyggnadschefen Thomas Thunblom.

Enligt honom har Brabo nu i huvudsak två möjligheter. Antingen överklagar man länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen eller så söker man ett nytt bygglov.

Om höghuset riskerar att bli försenat vill Thomas Thunblom inte spekulera i.

– Det beror helt på hur Brabo resonerar. Väljer man att överklaga kan det ta tid men lämnar man in ett nytt bygglov ska det inte behöva ta mer än några månader.

Påverkar det här kultur­huset på något sätt?

– Nej, det gör det inte. Kulturhuset är redan ute på upphandling.

Bert Ardhall som överklagat bygglovet säger att han väntar med stor spänning på vad som händer nu.

– Jag avvaktar för tillfället. Blir det ett nytt bygglov kommer jag att överklaga det med, säger han.

Lokaltidningen Mitt i har sökt Brabo för en kommentar men den ansvarige är på semester.

Fakta

14-våningshus och kulturhus planeras

Brabo vill bygga 50 lägen­heter vid stationsområdet.

Höghuset är tänkt att bli 14 våningar och 45 meter högt.

Nyligen invigdes ett garage som är en del av samma byggprojekt med 92 platser.

Tanken är att det nya kulturhuset, med en yta på 980 kvadratmeter, ska invigas kring sommaren 2015.

Källa: Brabo, Väsby ­kommun

Visa merVisa mindre