Rivas eller inte? Lärarförbundet tänker ta strid för att få riva sitt hus vid Norr Mälarstrand, intill det klassiska Markeliushuset. Foto: Per Brandt

Stoppad rivning på Kungsholmen överklagas

Den stoppade rivningen av huset på John Ericssonsgatan ska överklagas, meddelar fastighetsägaren Lärarförbundet.

  • Publicerad 16:30, 9 mar 2020

Det var i slutet av januari som stadsbyggnadsnämnden avslog Lärarförbundets ansökan om att riva ett hus på John Ericssonsgatan, granne med klassiska Markeliushuset. Det är förbundets fastighetskoncern Gemfast som äger huset.

Lärarförbundet vill riva hus vid Norr Mälarstrand

Enligt fastighetsägaren är det för dyrt och riskabelt att renovera det tomställda huset, men stadsbyggnadskontoret menade att områdets kulturhistoriska värden skulle gå förlorade och politiska majoriteten gick på den linjen. Socialdemokraterna ville däremot ge rivningslov.

Beskedet: Hus vid Norr Mälarstrand får inte rivas

Beslutet fick direkt kritik från Gemfasts håll och nu meddelar Lärarförbundet att stadens beslut ska överklagas till länsstyrelsen.

"Alla undersökningar från betongexperter och konstruktörer har visat samma sak, att rivning är den enda rimliga lösningen. Vi måste naturligtvis förhålla oss till expertisens utlåtanden och ser därför inte hur en renovering skulle kunna genomföras på ett säkert sätt", skriver pressekreteraren Jimmy Mannung i ett mejlsvar.

Planen är att ersätta det med något nytt, men hur det ska se ut finns inget spikat förslag på.

Enligt Jimmy Mannung väntar de nu på svar från en byggnadsantikvarie kring vilka delar på huset som kan vara av bevarandeintresse och som går att rädda "utan att riskera liv för de som genomför arbetet". Sedan är planen att ta fram ett nybyggnadsförslag.

"Utifrån den expertkunskapen kommer förslag att tas fram i nära dialog med Stadsbyggnadskontoret, då vi även kommer att beakta områdets kulturmiljö och stadsbild”, skriver Jimmy Mannung.