Screening för cancer stoppas på grund av corona-epidemin. Foto: Mostphotos

Stopp för mammografi och annan screening

Personal som utför screening behövs till annan sjukvård under corona-epidemin. Dessutom finns risk för smittspridning.

  • Publicerad 04:01, 21 mar 2020

Screening för cancer, som mammografi och cellprover från livmoderhalsen, ställs in.

– Anledningen är corona-situationen. Vi måste styra om resurserna i sjukvården, och minska risken för smittspridning, säger Lena Sharp, tillförordnad verksamhetschef på Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

Hon förklarar att den personal som utför mammografi kan placeras på andra håll i sjukvården.

Det är heller inte bra att vid till exempel cellprover, som görs vid mödravården, så sitter kvinnorna i samma väntrum som gravida, som ingår i riskgruppen för corona.

Inga tarmprover

Utöver mammografi och cellprover stoppas screening för tarmcancer, där visserligen patienten själv tar avföringsprov och lämnar in, men som tar resurser på laboratorier i anspråk.

Dessutom ställs screening för dem som ingår i riskgruppen för aortaneurysm (sjukdomar på kroppspulsådern).

– Stoppet kommer att gälla tills vidare. Men jag tror inte att det blir jättelång tid, utan till dess vi kommit över puckeln av patienter som vårdas på grund av corona, säger hon.

Måste prioritera

Tidig upptäckt är viktigt när det gäller cancer, men när det gäller screeningprogrammen så är de i sig flexibla. Lena Sharp säger att de måste dra ner där det gör minst skada, och att man inte prioriterar bort de som drabbats av cancer, utan att de får vård som vanligt.

De som hunnit få kallelser uppmanas att ringa det telefonnummer som finns på kallelsen.

På RCC har de även telefonrådgivning för dem som har frågor eller är oroliga på nummer 08-123 138 00.