Fryshuset i Husby. Foto: Carlos Montecinos

Stökiga lektioner på Fryshusets grundskola

Elever som slår andra elever, verbala kränkningar och allmänt stökiga lektioner. Skolinspektionen riktar nu kritik mot Fryshusets grundskola i Husby för bristande trygghet och studiero.

  • Publicerad 10:25, 11 maj 2017

Skolinspektionen gjorde en tillsyn av Fryshusets Västra grundskola i Husby i oktober under höstterminen 2016. Under tillsynen märkte de att det finns klasser på skolan där det är stökigt under lektionerna och att det är svårt för eleverna att få studiero. Bland annat pratade elever högt rakt ut och sprang in och ut ur klassrummen, störde och betedde sig hotfullt mot övriga elever under lektionstid.

Har blivit lugnare

Skolinspektionen bedömer att Fryshuset Västra behöver intensifiera arbetet med att skapa en lärmiljö som präglas av studiero. Skolan har jobbat för att det ska bli bättre och när Skolinspektionen var tillbaka på ett besök i mars hade det blivit bättre.

– Ett av våra fokusområden under hela läsåret har varit att få bättre studiero. Bland annat har vi jobbat mycket med värdegrundsarbete och extra anpassningar för de elever som behöver det, säger Annika Wennman, rektor för Fryshusets grundskola Västra.

Skolinspektionen bedömer även att skolan behöver använda en psykolog i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Dåliga biblioteksbesökare

De riktade även kritik mot att skolan inte har något eget bibliotek, och att de inte har besökt Husby bibliotek, som är det närmaste biblioteket, i brist på ett eget bibliotek.

– Vi kommer att bygga upp ett eget bibliotek, men innan det blir klart får vi se över rutinerna med besöken till både Husby och Kista bibliotek. Vi kommer även att knyta en psykolog till skolan, säger Annika Wennman.

Senast den 4 december måste skolan vidta åtgärder för de brister som Skolinspektionen listat.


Anställd på Fryshuset misstänkt för grovt rån